Finn best båtforsikring til bedriften

Båtforsikring til bedrifter

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Uansett hvilket kjøretøy man bruker finnes det en viss risiko for at noe kan gå galt. Og selv om sjansen kanskje er mindre med en båt enn en bil kan kostnadene potensielt bli høye ved en uforutsett hendelse. Det kan derfor være lurt å se på båtforsikring til bedriften.

I denne artikkelen tar vi en titt på hvordan du skal gå frem for å skaffe best mulig båtforsikring til firmaet ditt. Bit deg merke i rådene, og dere får en avtale som er gunstig.

Hva er båtforsikring til bedrift?

Med båtforsikring til bedrift sikrer dere fritidsbåter som er firmaeide. Forsikringen sørger for at eventuelle skader og uhell dekkes og at dere får både økonomisk erstatning og hjelp. Når en av firmaets verdier brukes på de ansattes fritid er det potensielt mange fallgruver. Derfor er det viktig å sikre seg både økonomisk og sikkerhetsmessig mot disse.

Avhengig av hvor dere forsikrer båten og hvilket dekningsnivå dere velger vil en båtforsikring ha varierende struktur. Altså blir det viktig å ha klart for seg hva man ønsker i forsikringen før man begynner å lete. Forsikringsselskapene tilbyr variable pakker på båtforsikring til bedrift og for å finne den beste kan det hende dere må bruke litt tid på å saumfare markedet.

Men felles for alle båtforsikringer til bedrift er altså at firmaet ikke skal bli stående økonomisk ansvarlig ved et eventuelt uhell. Dette kan potensielt spare dere for mange tusenvis av kroner i reparasjoner og erstatningskrav.

Hvorfor trenger man båtforsikring til bedrift?

Altså er den største motivasjonen for å skaffe en god båtforsikring økonomisk. Når man har en god dekning på plass trenger man ikke å bekymre seg for bruk av båten, selv når det brukes på fritiden.

Ved siden av den økonomiske bakgrunnen er det også en rent sikkerhetsmessig grunn til å skaffe seg båtforsikring. En rekke forskjellige ting kan inntreffe når man ferdes på vannet. Når firmaet står ansvarlig for båten er det derfor viktig at de som befinner seg både på og rundt den er sikret mot ulykker eller uhell.

Poenget med registrerte fritidsbåter på bedrift er selvfølgelig at man skal kunne bruke den selv om firmaet står ansvarlig. Har man en god båtforsikring på plass er dette fullt mulig. Da vil reparasjoner og andre kostnader i forbindelse med ulykker dekkes av forsikringen.

Dekninger på båtforsikring til bedrift

Båtforsikring til bedrift tilbys gjerne med to forskjellige dekningsnivåer. I motsetning til forsikring på andre kjøretøy finnes det altså ikke like mange forsikringer å velge mellom. Allikevel blir det viktig å sette seg inn i hva dekningsnivåene kan tilby deres bedrift og deretter vurdere dette opp mot båtens verdi.

Den laveste dekningen på disse forsikringsavtalene dekker dere mot brann, tyveri og ansvar. Her er det kanskje ansvarsforsikringen som er den mest essensielle. Denne vil dekke firmaet mot erstatningskrav i forbindelse med skader på andres eiendeler og på personer.

Dersom båten har en høy verdi bør man også vurdere en større forsikringsdekning. Da kan man velge det som kalles for kasko på båtforsikring til bedrift. Her er også delskader på skrog samt motor av skrogskade dekket.

I tillegg til disse to nivåene kan man velge å tegne tilleggsdekninger på båtforsikringen. Om dette er aktuelt for dere vil avhenge helt og holdent av båtens verdi samt budsjettet deres for båtforsikring i bedriften.

Slik skaffer du best mulig båtforsikring til bedriften din

For å få mest mulig ut og båtforsikring til bedrift er det viktig å gjøre seg godt kjent med markedet. Det fins et forholdsvis omfattende utvalg av aktører på forsikringsmarkedet i Norge som også betyr at det er svært kompetitivt. Det bør dere dra nytte av.

Men dersom dere skal få tak i den beste båtforsikringen må dere først og fremst begynne med å kartlegge deres egne behov. Disse vil variere fra bedrift til bedrift og båt til båt. Viktige ting med å stille seg selv spørsmål om er:

  • Hvor mye er båten verdt?
  • Hvilket budsjett har bedriften?
  • Hvordan brukes båten?
  • Hvor mange bruker båten?

Dersom dere starter prosessen med denne informasjonen klar vil det være enklere å finne best mulig båtforsikring til din bedrift. Ulempen med et kompetitivt forsikringsmarked er selvfølgelig at det kan ta forholdsvis mye tid å lete seg gjennom det.

Hvilken anbudsside til og så kan godt forsikring til bedrift

Dette er også den største grunnen til at dere bør bruke en anbudsside til å søke om båtforsikring til bedriften deres. På forsikre.matkasse.com sender vi søknaden deres ut på anbud til våre samarbeidspartnere.

I løpet av kort tid mottar dere de beste tilbudene i retur og kan dermed velge den mest gunstige og billige båtforsikringen til deres bedrift. Tjenesten er både uforpliktende og gratis, samtidig som den gir dere en god oversikt over alternativene deres.

Er du usikker på hvor du skal begynne for å finne best mulig avtale til din bedrift? Bruk vår anbudstjeneste for at selskapene skal konkurrere om deg.

Ønsker du å sammenligne priser og forsikringer på båten din privat? Da kan du bruke denne siden.