Finn best bygningsforsikring

Bygningsforsikring til bedrifter

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Å finne riktig bygningsforsikring til akkurat din bedrift er ikke nødvendigvis en enkel oppgave. Forsikringsmarkedet er kompetitivt og selv om dette for så vidt er gode nyheter for prisen dere ender opp med, kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Her går vi gjennom hva du skal se etter når du skal skaffe bygningsforsikring til din bedrift. Dersom du setter deg godt inn i disse rådene vil søknadsprosessen blir veldig mye enklere. Vi gir deg også tips til hvordan man få tak i den billigste bygningsforsikringen.

Hva er bygningsforsikring?

En bygningsforsikring sikrer bedriftens bygninger mot plutselig uforutsette hendelser. Dette kan være alt fra lynnedslag til skadeverk. Poenget med forsikringen er imidlertid at bedriften ikke skal bli stående økonomisk ansvarlig dersom noe skjer.

Avhengig av hvilket forsikringsselskap dere forsikrer hos vil strukturen på bygningsforsikringen variere. Generelt sett kan man allikevel velge forskjellige dekningsnivåer avhengig av hvor stor bredde man ønsker på forsikringen.

Hva disse dekningsnivåene inneholder sikring mot vil også avhenge av forsikringsselskapet og forsikringspakken dere velger. Derfor blir det viktig å finne ut av hva dere har behov for i en bygningsforsikring slik at dere kan velge den beste.

Derfor trenger man bygningsforsikring

Det er en rekke gode grunner til å skaffe seg en skikkelig bygningsforsikring til bedrift. Først og fremst gir den bedriften stor økonomisk trygghet. Dere trenger ikke å bekymre dere for at en eventuell skade vil falle på deres kappe økonomisk.

Skader på bygninger kan blir enormt kostbare. Som bedrift er det da godt å vite at man ikke blir stående med regningen dersom en ulykke skulle inntreffe. Dere vil også få hjelp og rådgivning fra forsikringsselskapet dersom dere får behov for dette.

Det er godt å vite at bedriftens bygninger er trygge mot situasjoner man ikke kan gjøre noe med. En bygningsforsikring sørger altså for sinnsro hos de som står med ansvaret for bygningene. Å vite at man vil få hjelp ved uforutsette hendelser vil for de aller fleste være vel verdt forsikringspremien.

Dette bør en bygningsforsikring dekke

Som nevnt vil det være varierende struktur på forsikringspakkene dere får tilbud om når dere skal skaffe bygningsforsikring. Hos noen forsikringsselskap er pakkene delt inn i nivåer med bredere dekning jo høyere dere beveger dere.

Som et absolutt minstekrav bør en bygningsforsikring dekke skader som følge av brann. Dersom dere først blir utsatt for en slik ulykke er sannsynligheten stor for at reparasjonskostnadene vil bli enorme. Derfor er det viktig å få på plass en god bygningsforsikring som i det minste dekker dere mot brann.

For de fleste bedrifter vil det imidlertid være aktuelt med en mer omfattende bygningsforsikring. Det er mulig å velge en rekke forskjellige dekningsområder på forsikringen. Et utvalg av disse er:

  • naturskade
  • huseieransvar
  • tyveri og skadeverk
  • lyn og elektrisk skade
  • annen plutselig skade

Med andre ord kan man få bygningsforsikring som sikrer dere mot et omfattende utvalg av potensielle skader. Hvilke dere trenger dekning mot vil avhenge av bygningene deres, samt hva slags budsjett dere har for bygningsforsikring i bedriften.

Slik skaffer du riktig bygningsforsikring til din bedrift

For å skaffe best mulig avtale til deres bedrift må dere først og fremst kartlegge behovene deres. Dette gjør dere ved å gå gjennom bygningen deres og se på potensielle fareområder.

Det blir også viktig å vurdere verdien på bygningene opp mot hva en potensiell skade kan komme til å koste. Når dere har disse tallene klart for dere kan bare begynne å se på forsikringspremier.

Jo mer dere vet om behovene og budsjettet deres i forkant av søknadsprosessen, jo bedre er det. Da kan dere stille konkrete spørsmål om bygningsforsikringen til aktuelle forsikringsselskap. Dersom dere har behov for spesielle dekningsområder vil dere kunne forhøre dere om dette i første omgang.

Den beste og riktigste bygningsforsikringen til deres bedrift er den som skaper mest trygghet for dere. Forsikringer handler i bunn og grunn om sinnsro og økonomisk erstatning dersom uhellet først skulle være ute. Altså det er viktig å tenke igjennom hva som vil skape mest trygghet for akkurat deres bedrift.

Bruk en anbudsside til å søke om bygningsforsikring

Det som i alle fall er helt sikkert er at man får den beste forsikringen ved å saumfare markedet. Da får man god oversikt over hvilke alternativer man har å velge mellom og kan dermed ta et gunstig valg.

Ulempen med dette er selvfølgelig at det kan være tidkrevende. Dette er også grunnen til at dere bør bruke en anbudsside til å søke om bygningsforsikring til bedriften. På forsikre.matkasse.com sender vi søknaden deres ut på anbud. Våre samarbeidspartnere utarbeider deretter de beste tilbudene som dere får retur.

Tjenesten vår er uforpliktende å bruke og helt gratis. Altså er dette gyllen sjanse til å skaffe seg en god oversikt over bygningsforsikring uten at det koster bedriften penger. Resultatet er at dere sparer både tid og midler på bygningsforsikring til firmaet deres.

Dersom du ønsker et gunstig og rimelig tilbud på bygningsforsikring bør dere sende inn søknaden på anbud i dag.