Inventar- og løsøreforsikring til bedrifter

Inventar- og løsøreforsikring til bedrifter

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Inventarforsikring, løsøreforsikring, eiendelforsikring – kjært barn har mange navn. Poenget med denne forsikringen til bedrift er imidlertid at den skal sikre eiendelene og verdiene deres.

Fordi forsikringsmarkedet er så stort og kompetitivt kan det samtidig være vanskelig å vite akkurat hvilken som er den beste forsikringen. Hvordan vet man at man får mest mulig for pengene? Hvilken forsikring har best dekningsbredde og erstatningsbeløp?

I denne artikkelen tar vi en titt på inventar- og løsøreforsikring og hvordan du bør gå fram for å finne den beste til din bedrift. Du får også tips til a spare penger på forsikringspremien firmaet må betale.

Hva er inventar- og løsøreforsikring?

Denne forsikringen sørger for at bedriftens eiendeler er sikret mot uforutsette hendelser. Dette kan være ting som naturskade, brann, tyveri eller andre ytre faktorer. En inventarforsikring er spesielt viktig dersom bedriften har ansvar for mange fysiske verdier.

Poenget med en inventarforsikring er primært at bedriften ikke skal tape penger dersom noe plutselig skulle skje med løsøre eller inventar. Dere vil møte på varierende struktur på inventarforsikring på bedriftsmarkedet.

Dette betyr altså at forskjellige forsikringsselskap tilbyr forskjellige dekningsgrader på inventar- og løsøreforsikring. Dere må altså finne ut av hva som passer best for deres bedrift og deretter forsikre etter behovene deres.

For de aller fleste bedrifter vil det være aktuelt med en eller annen form for inventarforsikring. Dette for å sørge for at man ikke blir stående økonomisk ansvarlig for eventuelle erstatningskrav dersom noe skulle skje med løsøre eller inventer hos bedriften.

Derfor trenger bedriften inventar-og løsøreforsikring

Den økonomiske sikkerheten er også hovedgrunnen til at det viktig å skaffe seg en god inventarforsikring til bedrift. Dersom en brann skulle oppstå på et lager, eller en kundes eiendeler komme til skade kan erstatningskravene bli svært kostbare.

Videre kan også skade på inventar og løsøre medføre en stopp eller forsinkelse i bedriftens virksomhet. Dette kan også ha økonomiske konsekvenser og potensielt føre til at man mister kunder.

Dersom dere står ansvarlig for kundenes eiendeler eller verdier vil en inventarforsikring også hjelpe i forbindelse med en ulykke eller uforutsett hendelse. Å kunne informere potensielle kunder om at bedriften tar verdier deres på alvor vil ha mye å si for tilliten mellom bedriften og kundene.

Dekninger på inventar-og løsøreforsikring

Som nevnt er det varierende grad av dekning avhengig av hvilket forsikringsselskap dere velger å forsikre hos. Allikevel skal en god inventarforsikring sikre bedriftens løsøre og inventar mot alle potensielle risikoer. Derfor er det viktig at dere kartlegger hva disse kan være før dere begynner å lete etter en inventarforsikring til bedriften.

Den viktigste dekningen på en inventarforsikring, som samtlige bedrifter bør se etter er dekning mot brann. Dersom et hovedkontor eller lager skulle rammes av en slik ulykke kan det få katastrofale følger for firmaet.

Noen forsikringsselskaper tilbyr inventarforsikring i en nivå-struktur. Disse heter da gjerne brann, standard og super. Super er den beste inventarforsikringen som tilbys til bedrift. Her er det stor dekningsbredde og høye erstatningsbeløp.

Uansett blir det viktig at dere vurderer forsikringspremien dere får tilbud om opp mot hva forsikringen potensielt kan dekke av inventar og løsøre for bedriften. Men hvordan finner man egentlig den beste inventarforsikringen?

Slik skaffer du best mulig inventar og løsøre forsikring

Det beste svaret på dette spørsmålet handler om å vite hva man er ute etter og hvilke behov bedriften har. Så lenge dere har dette klart for dere når dere begynner å lete etter forsikring vil det bli lettere å finne den riktige.

Allikevel er det noen viktige spørsmål dere bør tenke gjennom. Hvilken inventarforsikring som er mest gunstig for deres bedrift vil blant annet avhenge av:

  • Verdien på løsøre og inventar
  • Budsjettet deres for inventarforsikring
  • Risikoen for ulykker eller uforutsette hendelser
  • Antall ansatte som forvalter løsere og inventar
  • Hvilken type inventar og løsøre dere har i bedriften

Ta kartleggingen med dere inn i søknadsprosessen, så kan dere stille eventuelle forsikringsselgere helt konkrete spørsmål. Jo mer spesifikke dere kan være innledningsvis, jo lettere vil det bli for dere å finne en helhetlig og gunstig forsikringspakke.

Så vil selvfølgelig også pris ha mye å si for hvilken forsikring dere bør velge til inventar og løsøre. Heldigvis finnes det en enkel måte å skaffe den beste.

Bruk en anbudsside til å søke om inventar- og løsøreforsikring

På forsikre.matkasse.com sender vi søknaden deres om inventarforsikring ut på anbud. Det eneste dere trenger gjøre er å legge inn litt informasjon om bedriften samt hva dere ønsker forsikring på. Deretter gjør vi resten av jobben.

Anbudstjenesten går ut på å la markedskonkurransen jobbe for dere. Vi sender søknaden til våre samarbeidspartnere som deretter utarbeider kompetitive tilbud. I løpet av kort tid mottar dere de beste i retur.

På denne måten sparer dere både tid og penger på løsøre- og inventarforsikringen. Tjenesten er uforpliktende og gratis å bruke og gir dere en god oversikt over forsikringsalternativene deres..

Dersom du er på utkikk etter den beste løsøre- og inventarforsikringen til din bedrift bør du sende inn søknaden deres på anbud i dag.

> Se informasjon om flere forsikringer til din bedrift