Finn best transportforsikring

Transportforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Transportforsikring er et paraplybegrep for alle forsikringer som sikrer bedriften mot erstatningskrav i forbindelse med transport. Dette inkluderer ting som kjøp og salg, gods i bil og transportansvarsforsikring.

Hva slags forsikringspakke dere får tilbud om vil avhenge av forsikringsselskapet dere ender opp med å tegne transportforsikring hos. Dere kan imidlertid regne med at det vil være mulig å velge flere nivåer av dekning på en transportforsikring hos samtlige tilbydere.

I tillegg skal kjøretøyet forsikres med en dedikert forsikring. Hos oss kan du sammenligne tilbud på alt fra firmabil til lastebil.

Hvorfor trenger man transportforsikring?

Det er flere gode grunner til å skaffe en skikkelig transportforsikring til bedriften. Den viktigste er selvfølgelig den økonomiske. Denne sørger for at dere ikke vil tape penger dersom noe går galt i forbindelse med transporten av en vare eller annen verdi.

Det finnes en rekke forskjellige risikoer når bedriften står ansvarlig for transport. Dersom noe skulle gå galt eller noe uforutsett skje kan det potensielt koste bedriften dyre dommer. En transportforsikring sørger for at dere ikke trenger å bekymre dere for slike hendelser og økonomiske tap for bedriften i forbindelse med transport.

En god transportforsikring vil også skape trygghet både for bedriftens ansvarlige og ansatte. Når en sjåfør eksempelvis vet at transporten er godt sikret i en forsikring vil han kunne utføre jobben sin uten å bekymre seg for ulykker eller andre plutselige hendelser.

En ansvarsforsikring handler med andre ord om å skape god trygghet for bedriften både økonomisk og sikkerhetsmessig. Hvilket dekningsområde dere bør velge vil avhenge av både transportens verdi og deres budsjett for transportforsikring.

Hva bør en transportforsikring dekke?

Som nevnt kan man velge flere dekningsnivåer på transportforsikring. Jo mer omfattende dekningen er, jo høyere vil forsikringspremien bli. Allikevel er det viktig å vurdere potensielle risikoer for bedriften slik at dere er sikret mot alle uforutsette hendelser.

Som et minstekrav bør en transportforsikring dekke transportulykker. Dette er altså ting som kan forekomme under selve transporten av varene eller verdiene. Ting som kollisjon, flystyrt, felleshavari, utforkjøring og lignende er dekket av denne transportforsikringen.

Så kan man selvfølgelig også velge å tegne en bredere dekning i forsikringspakken. Da vil eksempelvis ting som ulykker under oppholdet også være inkludert. Dersom transporten skulle bli utsatt for tyveri eller innbrudd mens man oppholder seg i bygning kan tap i forbindelse med dette erstattes.

Hva som bør dekkes av transportforsikringen er helt og holdent opp til dere. Dere må tenke gjennom verdiene deres og hva en potensiell ulykke ved transporten kan komme til å koste. Transportforsikring skal alltid være en kost/nytte-vurdering av transportens verdi, forsikringspremien, og potensielle erstatningsbeløp.

Slik skaffer du best transportforsikring til din bedrift

For å skaffe best mulig transportforsikring til din bedrift er det derfor viktig at dere tenker gjennom hva dere egentlig har behov for. Sett dere ned og gjennomfør en kartlegging av hvor risikoen er størst i transport for bedriften.

Den beste transportforsikringen til din bedrift er som nevnt den som skaper mest trygghet for dere. Dersom dere vet hva dere trenger vil det være lettere å finne riktig forsikring. Da kan dere også stille helt konkrete spørsmål til potensielle tilbydere av transportforsikringen.

Jo mer grundig dere gjør dette forarbeidet, jo større blir sannsynligheten for at dere får en forsikringspakke dere blir fornøyde med. Da har dere tenkt nøye gjennom behovene deres i forkant og kan dermed føle dere trygge på at dere får en helhetlig og omfattende transportforsikring.

Hvordan får man tak i billig transportforsikring?

Så vil selvfølgelig pris også spille en viktig rolle i valget av transportforsikring. Den beste måten å skaffe seg en billig pakke på er ved å la markedskonkurransen jobbe for deg. Vi har et kompetitivt forsikringsmarkedet i Norge og det bør dere dra nytte av.

Hver gang det leveres inn en søknad om transportforsikring gjennomfører forsikringsselskapene det som kalles en risikoanalyse. Her vurderes det hvor risikabelt det er for forsikringsselskapet å tegne forsikring med dere. Konklusjonen på risikoanalysen avhenger blant annet av intern skadehistorikk.

Det betyr også at den billigste transportforsikringen får dere i det selskapet som vurderer risikoen som lavest – altså der skadestatistikken ser best ut for dere. Når leverandøren får en lavere risiko å forholde seg til vil også forsikringspremien bli billigere.

Altså er det mulig å la markedskonkurransen jobbe for dere. Ulempen med denne framgangsmåten er selvfølgelig at den kan være svært tidkrevende. Heldigvis finnes det en måte å få i både pose og sekk på.

Bruk en anbudsside til å søke om transportforsikring

På forsikre.matkasse.com sender vi søknaden deres om transportforsikring ut på anbud. Vi samarbeider med en rekke norske forsikringsselskaper som alle konkurrerer om å kapre dere som kunde.

Det eneste dere trenger å gjøre er å fylle inn litt informasjon om bedriften, samt hva slags dekning dere ønsker på transportforsikringen. Så snart dette er gjort videresender vi søknaden til våre samarbeidspartnere. Disse utarbeider gode tilbud som dere så mottar retur.

Fordelen med denne prosessen er at dere sparer både tid og penger på transportforsikringen. I stedet for å sitte i endeløse samtaler med forskjellige forsikringsselskap får dere alle aktuelle tilbud foran dere med én enkelt søknad.

Resultatet blir at dere ender opp med en gunstig transportforsikring som også er billig. Start søknadsprosessen i dag og send bedriftens søknad inn på anbud i dag.