innboforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Disse forsikringene sikrer deg best mot innbrudd

Du kan velge å forsikre huset ditt mot utvendige skader med en husforsikring. Men hva med eiendelene dine? Har du tenkt gjennom hvilke konsekvenser et innbrudd vil ha for deg og dine? Alle har vi verdifulle ting i husene våre.

Noen av disse har selvfølgelig sentimental verdi, og kan ikke erstattes. Men dersom dere skulle være så uheldige å bli utsatt for et innbrudd er ikke tyvene interesserte i kosedyr fra barndommen. Hvis noen først bryter seg inn er de ute etter de mest verdifulle tingene dere har. Dette vil også være eiendelene det vil koste mest å få erstattet.

Derfor er det veldig lurt å ha en forsikring som også sikrer dere mot innbrudd. Her er en oversikt over noen av dem.

Hvorfor bør du ha innbruddforsikring?

Innbruddforsikring er en forsikring som sikrer dere dersom noen skulle gjøre innbrudd i boligen deres. Innbruddforsikring kan kjøpes til både eie- og leie-boliger. I 2014 ble det anmeldt 76.700 tilfeller av simpelt tyveri og 36.200 tilfeller av grovt tyveri. Selv om disse tallene er på vei nedover i det store bildet er tyveri fortsatt noe det er lurt å sikre seg mot. Med en innbruddforsikring kan dere føle dere trygge hver gang dere forlater huset. Dette er spesielt godt om dere skal reise på en lengre ferietur.

Dersom noen skulle bryte seg inn og stjele dyrebare eiendeler vil dere gjennom forsikringen deres kunne holde motet oppe. Det er imidlertid stor variasjon blant innbruddforsikringene i Norge. Før dere begynner å kontakte forsikringsselskaper bør dere se grundig over huset deres. Vi har som oftest eiendeler til en veldig mye høyere totalverdi enn vi tror. Det er fryktelig kjipt å bli utsatt for et innbrudd. Enda kjipere er det dersom dere i etterkant av hendelsen oppdager at forsikringserstatningen ikke strekker til.

Husforsikring med innbruddsikring

En husforsikring er essensiell å ha dersom dere eier bolig. Dette er forsikringen som dekker alt utvendig på boligen deres. En slik forsikring gir en enorm trygghet for huseiere. Skal dere for eksempel leie ut boligen deres får dere både erstatning og rettshjelp dersom noe skulle gå galt.

Får dere skade på huset på grunn av skadedyr eller gnagere vil en husforsikring også dekke kostnadene for å få huset tilbake i orden. Det er vanlig at husforsikring inkluderer følgende: fullverdigaranti, total gjenoppføring etter over 75% skade på huset, skade på bygning og hageanlegg, sanering av/skader etter gnagere og ombygging for rullestol-bruker. I premium-pakkene vil dere også være sikret mot følgeskader etter utett tak eller vegg, skade på våtrom, med mer.

Hos en god del forsikringsselskaper vil dere kunne legge til innbruddforsikring. Da er huset sikret både mot natur og inntrengere. Dette er derfor en kombinasjonspakke som er spesielt gunstig for de som eier bolig.

Innboforsikring med innbruddsikring

Den kanskje beste forsikringen å kombinere med en innbruddforsikring er en innboforsikring. Innboforsikring sikrer eiendelene du har i boligen din. Dette er en utrolig lur forsikring å ha både for huseiere og hvis du leier bolig. Vi glemmer ofte hvor mye tingene vi eier er verdt. M

en dersom du skulle være så uheldig at eiendelene blir skadet blir det fort åpenbart hvor mye penger vi faktisk har liggende i boligene våre. De aller fleste forsikringsselskapene i Norge vil kunne tilby innbruddforsikring som en del av innboforsikringen din.

Da er tingene dine enda bedre forsikret og du kan føle deg helt trygg ti enhver tid. Hvis noen skulle stjele den nye TVen din eller raske med seg andre verdisaker vil du få god hjelp gjennom forsikringen.

Verdigjenstander og innbrudd

Dersom du har noen spesielt verdifulle eiendeler i hus kan det være lurt å skaffe en egen forsikring til dem. Dette kan være ting som malerier, pyntegjenstander eller arvegjenstander av høy verdi. Innboforsikring dekker selvfølgelig eiendelene dine – men bare opp til et visst beløp. Og hvis du har noen spesielle ting stående hjemme er det fort gjort at du går over erstatningssummen. Derfor bør du alltid være godt kjent med vilkårene på innbo- eller husforsikringen din.

Dersom du tenker at noen av eiendelene dine behøver en egen forsikring er det ingen grunn til å ikke kjøpe den. Verdigjenstandsforsikringer har som oftest forholdsvis lave månedsbeløp. Men dersom du skal skaffe deg en slik forsikring bør du også sørge for at gjenstanden er sikret mot innbrudd. Sånn sett kan det være lurt å kombinere verdigjenstandsforsikring med en egen innbruddforsikring.

Egen innbruddforsikring

Det finnes selvfølgelig også forsikringer som kun sikrer eiendelene dine mot tyveri. Disse spesialiserer seg innen dette feltet og kan derfor tilby gode erstatningssummer ved innbrudd. Men denne typen forsikring vil sannsynligvis ikke være det lureste alternativet dersom du ønsker innbruddforsikring. I andre bolig-forsikringer, som hus eller innbo, vil forsikring mot tyveri som oftest være forholdsvis rimelig å legge til. Da er også eiendelene dine bedre sikret totalt sett.

Få annbud på dine forsikringer her!