Vi hjelper deg med å finne best barneforsikring

Barneforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Et barn er det kjæreste vi har. Derfor er også foreldre opptatte av å sørge for at barna er trygge og får de beste forutsetningene mulig her i livet. For mange vil dette være helt kritisk spesielt med tanke på sykdom eller ulykker barnet blir utsatt for.

Dette er også bakgrunnen for at det finnes tilbud om barneforsikring på forsikringsmarkedet i Norge. Selv om vi har gode offentlige ordninger for hjelp dersom noe skulle skje vil det for mange foreldre skape en ekstra trygghet å ha en forsikring i tillegg.

Da kan man føle seg helt sikker på at barnet vil få hjelp og erstatning hvis noe skulle skje. Men å finne en virkelig god barneforsikring i dagens marked kan være krevende. Hvordan vet man at man har funnet den beste?

Her tar vi en titt på hvordan barneforsikringer er strukturerte og hvordan du velger den beste for dine barn. Les videre, så får du informasjonen du trenger for å ta et godt valg.

Hva er en barneforsikring?

En barneforsikring er en forsikring spesielt rettet mot uforutsette medisinske hendelser eller ulykker barn kan bli utsatte for. Forsikringen sørger for at dere som familie vil få den økonomiske støtten dere trenger dersom dere får andre behov enn det offentlige kan hjelpe med.

Det er stor variasjon i hvordan de forskjellige forsikringsselskapene strukturerer barneforsikringene sine. Noen opererer med forskjellige pakker, som ligner den man ser på personforsikringer til voksne. Da er det gjerne en basispakke, en standardpakke og en super- eller plusspakke. Ved hver økning får du dekning for flere hendelser.

Andre selskaper opererer med en litt annen struktur, der plusspakken gir barnet noen få tilleggstjenester. Da vil basispakken omfatte mesteparten av dekningsområdene – de øvrige pakkene gir kun et knippe ekstratjenester. Hva disse er skal vi ta en titt på om litt.

Det er altså primært ved sykdom og ulykke at en barneforsikring vil være relevant. Dersom du ønsker en større medisinsk dekning for barnet ditt enn hva det offentlige gir kan det være lurt å se på muligheten for en slik forsikring.

Hvorfor trenger du barneforsikring?

Dersom et barn blir sykt eller skadet er det ingenting som er mer frustrerende enn å oppleve at man ikke får den hjelpen man trenger. Å forholde seg til ventelister eller lavere erstatningsbeløp enn hva man mener er rimelig vil sannsynligvis oppleves som uutholdelig.

Med en barneforsikring får du først og fremst en stor økonomisk sikkerhet du ikke får gjennom folketrygden. Du betaler i praksis for at barnet ditt skal prioriteres dersom noe plutselig skulle skje. Å vite at det økonomiske tas hånd om når det verste hender med en familie vil være godt for enhver forelder.

I tillegg til dette er det selvfølgelig også et tidsaspekt dersom et barn blir sykt eller skadet. Da har man som forelder ett instinkt: at barnet skal få hjelp umiddelbart. Med en barneforsikring får man denne hjelpen, og forsikringsselskapet sørger for at den kommer så raskt som mulig.

Sinnsroen man får når man vet at det finnes et ekstra sikkerhetsnett rundt barnet sitt er en annen god grunn til å skaffe barneforsikring. Selv om vi heldigvis har gode ordninger for offentlig hjelp i Norge er det ikke alltid at dette er nok. Da er det betryggende å ha en barneforsikring på plass som sikrer barnet ditt mot det uventede.

Hva dekker en barneforsikring?

I bunn og grunn sørger en barneforsikring for at barnet ditt får behandlingshjelp ved sykdom eller ulykke. Hos visse selskaper er erstatningssummen uttrykt som en sum av Folketrygdens grunnbeløp (per 1. mai i 2017 på 93.634 kroner).

Den grunnleggende forsikringspakken de fleste selskapene tilbyr har gjerne følgende type dekningsområder inkludert på barneforsikring (dette er kun et utvalg):

  • behandlingsutgifter ved ulykke/sykdom
  • dagpenger ved sykehusopphold
  • gratis hjelp på forsikringsselskapets helsetelefon
  • ombygging av bolig

Forsikringssummene varierer fra selskap til selskap, men vil også være høyere enn det man kan regne med å motta fra det offentlige. I tillegg sørger forsikringsselskapet for en prioritert saksgang slik at barnet ditt får hjelp og erstatning når hun eller han trenger det.

Det er imidlertid stor variasjon i hva forsikringsselskapene inkluderer i sin grunnpakke – og hva du må velge en dyrere forsikring for å få dekning på. Derfor blir det viktig at du setter deg godt inn i hvilke selskap som tilbyr dekning for de hendelsene dere ønsker til barna.

Som med andre forsikringstyper kan man selvfølgelig også velge å skaffe seg ekstradekning for mer enn bare basispakken. Her vil det også være variasjon, men man kan regne med større erstatning og en bredere dekning for barna.

Hvilke ekstradekninger kan du legge til på barneforsikring?

Dersom du ønsker en så omfattende barneforsikring som mulig gjør du lurt å kikke på super- eller plusspakkene forsikringsselskapene gjerne tilbyr. Hvor mye mer dette vil koste i måneden avhenger av barnets alder, medisinske historie, samt forsikringsselskapets skadehistorikk.

Allikevel vil det for mange foreldre være vel verdt pengene å skaffe en enda bredere og større dekning på barneforsikringen. Da kan man skaffe denne typen tilleggstjenester i pakken:

  • ekstra uførepensjon (årlig utbetaling barnet beholder inntil fylte 67 år)
  • månedlig utbetaling på uføreforsikring
  • større dekningssummer på visse dekningsområder

Som med alle andre forsikringstyper vil det alltid være en vurderingssak å skaffe riktig barneforsikring. Det blir viktig å sammenligne forsikringspremien opp mot sannsynligheten for at man vil få bruk for forsikringen.

Samtidig skal det sies at forsikringer er til nettopp for de hendelsene man ikke forutser. Med tanke på barn er det nesten umulig å være helt sikker på at en ulykke eller sykdom ikke vil inntreffe. Derfor kan det godt hende at forsikringen er vel verdt pengene, også med en større dekning og bedre erstatningssummer.

Hvem tilbyr barneforsikring?

Alle de store forsikringsselskapene i Norge tilbyr barneforsikring i dag. Som nevnt er det stor variasjon i hvordan forsikringene er strukturert. Men en form for medisinsk forsikring til barn kan man forvente å finne hos nesten samtlige tilbydere.

Vær oppmerksom på at forsikringsselskapenes pakker er basert på intern skadehistorikk. Derfor gjelder det også å finne det selskapet som har best statistikk på den typen dekning du ønsker deg. Da vil nemlig forsikringspakken være gunstigere for dere – til en lavere pris.

Det er videre slik at forsikringsselskapene gjerne spesialiserer seg på forskjellige forsikringstyper. Det betyr også at du ikke nødvendigvis vil finne den beste barneforsikringen hos ditt eksisterende forsikringsselskap. Vær grundig når du skal skaffe barneforsikring. Det lønner seg å bruke tid på forarbeidet slik at du får best mulig forsikring til barna dine.

Slik skaffer du den beste barneforsikringen

Hva denne er og hvordan den ser ut vil selvfølgelig avhenge av forsikringsselskapet og de forskjellige pakkene som tilbys. Samtidig er det viktig å huske på at forsikringer i bunn og grunn er til for å skape trygghet for dere som har den.

Derfor vil også den beste forsikringen være den som gir dere mest sinnsro når det kommer til barna deres. For å skaffe en så god dekning som mulig bør dere derfor bruke litt tid på å tenke gjennom hva dere egentlig ønsker i barneforsikringen.

Dette er den beste – og for så vidt eneste – måten å sørge for at man får den forsikringen man ønsker. Når du vet hva du er ute etter vil det bli en hel del enklere å se over markedet. Da kan du også stille aktuelle tilbydere helt konkrete spørsmål om hva de kan hjelpe dere med.

Videre blir det også svært viktig å finkjemme markedet skikkelig. Med så mange forsikringsselskap på banen kan det godt hende at den beste barneforsikringen for dere vil ta litt tid å finne. Men konkurranse er også alltid gode nyheter for forbrukeren. Den sørger nemlig for at forsikringsselskapene blir tvunget til å være kompetitive.

Slik skaffer du billig barneforsikring

Dette skal du dra nytte av så mye som overhodet mulig. Når markedet allerede gjør en jobb for deg med tanke på å skaffe billig barneforsikring bør du bruke den. Måten man gjør dette på er ved å utnytte de interne risikoanalysene forsikringsselskapene gjennomfører ved alle forsikringssøknader.

Her kikker nemlig saksbehandleren på tidligere saker for den typen barneforsikring dere er ute etter. Er statistikken dårlig blir risikoen høy for selskapet, og premien dyr for dere. Er den derimot god tar selskapet en lavere risiko – og kan dermed tilby dere en bedre pris.

Det betyr altså at et forsikringsselskap som var bra for et vennepar og deres barn ikke nødvendigvis trenger å være bra for dine. Best pris på forsikring får du ved å gå over markedet og velge det tilbudet som er gunstigst for dere. Den eneste baksiden ved en slik prosess er at den kan ta en god del tid.

Bruk en anbudsside til å søke om barneforsikring

Dette er også en av de beste grunnene til å bruke en anbudsside når du skal søke om barneforsikring. På forsikre.matkasse.com samarbeider vi med et godt utvalg forsikringsselskap i Norge. Når du søker sender vi søknaden din ut på anbud – og du mottar de beste tilbudene i retur.

Tjenesten er både uforpliktende og gratis å bruke. Allikevel gir den deg en god oversikt over aktuelle forsikringspremier og –pakker på barneforsikringen dere er ute etter. Etter dere har mottatt tilbudene er det bare å velge og vrake.

Anbudstjenesten sparer dere altså for mye tid dere ellers ville ha måttet bruke på å lete fram til den beste forsikringen. Dere kan også føle dere trygge på at dere får mest mulig forsikring for pengene når dere bruker siden vår.

På utkikk etter en god barneforsikring til dine kjære? Send inn søknaden din på anbud i dag.