Vi hjelper deg å finne en billig bilforsikring

bilforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Kartlegg behovet ditt. Hvilken bilforsikring trenger du egentlig?

Det finnes mange ulike bilforsikringer og forsikringsselskaper på markedet. Du har sikkert hørt om ansvarsforsikring, delkasko og kasko før, uten at du helt vet forskjellen på dem. Vi se på de ulike forsikringstypene du har å velge mellom, hvilken dekning de vanligvis gir og hvilken forsikring som vil være best for deg.

Vi se på de ulike forsikringstypene du har å velge mellom, hvilken dekning de vanligvis gir og hvilken forsikring som vil være best for deg.Det er viktig å merke seg at hva som dekkes av de ulike forsikringene vil variere noe fra selskap til selskap. Du bør derfor sette deg godt inn i dine spesifikke forsikringstilbud før du velger en forsikring som passer deg.

Det er viktig å merke seg at hva som dekkes av de ulike forsikringene vil variere noe fra selskap til selskap. Du bør derfor sette deg godt inn i dine spesifikke forsikringstilbud før du velger en forsikring som passer deg.

Bruk 2 minutter av tiden din på å sende inn bilforsikringssøknaden på anbud – da får du flere selskaper til å konkurrere om deg som kunde. Sluttresultatet er den beste prisen på bilforsikring.

De ulike dekningene på en bilforsikring

Ansvarsforsikring

Samtlige norske bileiere er lovpålagt å ha ansvarsforsikring på alle sine registrerte motorkjøretøy. Ansvarsforsikringen dekker potensielle skader som motorvognen kan påføre ting og mennesker. Det vil si at ansvarsforsikringen dekker skader på fører og passasjer, samt andre personer og andres eiendom. Ved personskade har ansvarsforsikringen ubegrenset dekning. Ved skader på gjenstander og andres eiendom ligger den imidlertid på 10 000 000 kroner.

Videre er det vanlig tegne det som heter en fører- og passasjerulykkeforsikring. Mange selskap har dette inkludert som standard på bilforsikringene de tilbyr, enten dette er på ansvarsforsikringen eller forsikringene med bedre dekning. Fører- og passasjerulykkeforsikring dekker en sum på 200 000 ved 100% invaliditet ved en ulykke med bilen.

Skader på eget kjøretøy og eiendom dekkes ikke av ansvarsforsikringen, men ansvarsforsikringen gir deg fri rettshjelp, fratrukket en egenandel. Det vil si at du får dekket advokat og andre utgifter du måtte ha i tilknytning til en juridisk tvistesak. Dette kan eksempelvis være mellom deg selv og bilverkstedet, eller ved uenighet i en skadesak.

Delkasko

Delkasko dekker alt som ansvarsforsikringen dekker, samt skader ved brann, tyveri og stjålet løsøre, steinsprutskader og veihjelp ved for eksempel utforkjøringer. Delkasko dekker ikke skader på eget kjøretøy som følge av kollisjon eller utforkjøring, men den dekker beregning, hjemtransport og hjelp ved driftsstans.
Ettersom delkasko dekker flere ulike skader på eget kjøretøy enn ansvarsforsikringen er den også dyrere. Den er likevel billigere en kaskoforsikring.

Kasko

Kasko er en mer omfattende forsikring som er gunstig for deg som har en relativt ny og verdifull bil. Den dekker, i tillegg til alt ansvars- og delkaskoforsikringen dekker, også skader på eget kjøretøy som følge av utforkjøring, velt, kollisjon og hærverk. Den kan også dekke kostander knyttet til leiebil og for eksempel fylling av feil drivstoff. Leiebildekningen er som oftest på 14 dager.

Kasko pluss

De fleste forsikringsselskapene tilbyr også et forsikringsprodukt som ofte går under navn som ’kasko pluss’, ’kasko best’ eller ’superkasko’.

Dette er kaskoforsikringer med ekstra dekning. Hva som inngår i disse forsikringene vil variere, men de inkluderer ofte ubegrenset bruk av leiebil i reparasjonstiden på kjøretøyet, samt utvidet dekning ved uhell i utlandet. Du får vanligvis også økt dekningssum ved tyveri av løsøre, maskinskadeforsikring som dekker skader på motor og girkasse på nyere biler, og nøkkelforsikring som dekker tapte bilnøkler.

De fleste forsikringsselskapene har en grense på hvor gammel en bil kan være for å tegne superforsikring. Vanligvis er denne rammen satt til 8 år. Sannsynligheten er også liten for at du ville ha fått noe særlig ut av en superforsikring.

Vilkårsdokumentene fra forsikringsselskapene spesifiserer gjerne at dekningen frafaller når bilen blir mer enn 8 år gammel. Vær imidlertid obs på useriøse forsikringsselgere som ikke opplyser om dette – hvis du er i tvil om vilkår og dekningsområde er det alltid lurt å spørre.

Ettersom en ’kasko pluss’-forsikring er mer omfattende og gir høyere utbetalinger er også forsikringspremien en del dyrere. Denne typen forsikring vil være mest aktuell for deg med en dyr, ny bil som ønsker å sikre deg mot uforutsette økonomiske ubehageligheter på kjøretøyet ditt.

Vi kan innhente tilbud om bilforsikring fra alle bilmerker

I listen nedenfor ser du de mest populære bilmerkene i Norge. Via forsikre.matkasse.com kan du innhente tilbud fra samtlige:

 • Volkswagen
 • Toyota
 • Nissan
 • BMW
 • Volvo
 • Ford
 • Mercedes (Benz)
 • Audi
 • Mazda
 • Tesla
 • Peugeot
 • Mitsubishi
 • Kia
 • Subaru
 • Opel
 • Suzuki
 • Renault
 • Hyundai
 • Citröen
 • Alfa Romeo

Hvilken dekning bør man velge?

Hvilken forsikring som passer best for deg vil avhenge av flere faktorer. Den viktigste er gjerne verdien på bilen din. Har du en eldre bil som ikke er verdt mer enn mellom 10 000 og 50 000 kroner er det gjerne greit å droppe kaskoforsikringen ettersom den årlige forsikringspremien du må betale vil utgjøre en stor del av bilens verdi. Når du kombinerer dette med egenandelen ved skader og tap av bonus er det ikke sikkert det vil lønne seg å benytte seg av kaskoforsikringen selv om du skulle ha den.

Hvis du er svært avhengig av bilen din og ikke har råd til å kjøpe ny hvis uhellet skulle være ute, kan det være lurt å investere i kaskoforsikring. Så betaler du heller litt ekstra for tryggheten og forutsigbarheten dette gir.
De ulike forsikringene og forsikringsselskapene dekker forskjellige hendelser og behov. Derfor er det lurt å bruke litt tid på å bestemme seg for hvilke tjenester du ikke kan klare deg uten, samt kikke på hvilke tillegg du ikke har behov for.

Hva bestemmer forsikringspremien?

Når du skal tegne en bilforsikring vurderer forsikringsselskapet deg ut fra en rekke kriterier. Den samlede vurderingen av disse vil avgjøre hvilke forsikringsvilkår selskapet tilbyr deg – og hvor mye du må betale i årlig forsikringspremie.

Forsikringsselskapene vekter som oftest de forskjellige faktorene ulikt fra hverandre. Forsikringspremien du blir tilbudt vil derfor variere fra selskap til selskap. Noen selskaper har for eksempel dyrere ungdomsforsikringer, slik at de kan tilby billigere forsikringer til godt voksne bileiere, mens andre velger å satse på unge førere.

Når forsikringsselskapet konkluderer med et tilbud på forsikringspremie benytter de seg av statistikk for å fastsette hva risikoen er for at du vil bruke forsikringen din. Eksempelvis er unge menn overrepresentert i ulykkesstatistikken. Derfor vil også en 18-årig mann måtte betale mer enn en 50 år gammel kvinne for å forsikre den samme bilen. Ved hjelp av disse faktorvurderingene kommer forsikringsselskapet frem til en samlet risikoanalyse. Det er da denne som fastsetter premien du som kunde må betale.

Under finner du en liste over hvilke faktorer samtlige forsikringsselskap vurderer:

 • Bileiers alder
 • Om bilen skal brukes av andre enn bileier, og alder på disse førerne
 • Bilmerke
 • Størrelse på motor
 • Størrelse på egenandel
 • Bileiers bonus
 • KjørelengdeGeografisk plassering

De overnevnte faktorene er selvfølgelig ikke de eneste som avgjør risikoen for forsikringsselskapet. Det finnes en rekke andre faktorer som mange av forsikringsselskapene vil ha med i vurderingen.

Da handler det gjerne om hvordan bilen brukes eller hvilke sikkerhetsutstyr den har:

 • Antiskrens (ESP)
 • ABS-Bremser
 • Airbag
 • Parkering (Garasje, på åpen gate osv.)
 • Bilens årsmodell
 • Har bilen tyverialarm?
 • Medlemskap i foreninger eller organisasjoner

Hva er bonus?

Bonus er forsikringsselskapenes måte å belønne bileiere som kjører skadefritt og gir deg rabatt på både ansvars- og kaskoforsikringene. Bonusordningene er stort sett like hos de ulike selskapene, og du kan ta med deg bonusen du har opparbeidet deg i ett selskap med til et nytt hvis du bestemmer deg for å bytte forsikringsselskap.

De fleste forsikringsselskaper tilbyr en startbonus på 10-20% det første året ditt som bileier. For de yngste bilistene kommer dette gjerne i bytte mot en høyere egenandel. Du vil deretter få tildelt 10% ekstra bonus hvert år du kjører skadefritt helt til du når 70%. For å øke bonusen ytterligere må du kjøre skadefritt i 5 år til. I så fall vil du ha opparbeidet deg 75% bonus.

Skulle uhellet være ute og du må benytte deg av forsikringen din, faller bonusen din drastisk det neste året – av og til med så mye som 30%. Ettersom du i tillegg skulle ha fått en bonusøkning på 10% blir det totale tapet i en slik situasjon liggende på 40%. Det lønner seg altså å være forsiktig på veien!

Det kan være lønnsomt å samle forsikringene

Det er vanlig for forsikringsselskapene å tilby såkalte samlerabatter dersom du har flere forsikringer hos dem. Dette kan du spare en god del penger på – men vær obs på at det ikke vil være den beste løsningen for alle.

Sammenlign forskinger fra flere aktører å spar tusenvis

Som vi har sett over, er det ikke helt enkelt å fastsette pris på bilforsikringen. Derfor er det stor variasjon i hvilke avtaler de ulike forsikringsselskapene kan tilby deg. Det forsikringsselskapet som er best for faren eller naboen din, trenger ikke å være det som er best for deg. Det lønner seg derfor å hente inn tilbud fra flere ulike selskaper, slik at du kan sammenligne dem og velge det som gir deg de beste vilkårene til den beste prisen!

I dag finnes det heldigvis anbudssider som gjør dette svært enkelt. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle inn all den relevante informasjonen din i ett enkelt skjema. Deretter hjelper anbudssiden deg med å fremskaffe gode tilbud på relevante bilforsikringsavtaler.

Ikke vær redd for å bytte forsikringsselskap!

Konkurransen i forsikringsmarkedet er knallhard og det er nesten alltid mulig å forhandle seg frem til en bedre avtale.

Ikke være redd for å jevnlig undersøke priser hos ulike forsikringsselskaper. Da vet du at du alltid har den billigste og beste forsikringen.

Velger du å bytte selskap vil alltid det nye selskapet ta hånd om alt det praktiske rundt overgangen. Det eneste du vil merke er at forsikringsregningen blir mindre.