borettslagsforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Spar stort på å velge riktig borettslagforsikring

Tusenvis av mennesker i Norge bor i borettslag. Dette er en svært gunstig løsning for mange.

Selv om vedlikehold av de private boligene selvfølgelig er ansvaret til eierne er det en rekke andre tjenester som samkjøres i borettslag. For å skape et attraktivt sameie bør dere tilby fellesløsninger som vaktmester, kabelanlegg, lekeplasser, betaling av kommunale avgifter og lignende.

Det er imidlertid også svært viktig å ha en god borettslagsforsikring. Med en slik forsikring kan beboerne føle seg trygge og ivaretatt av sameiet sitt. Men som med alle andre forsikringer kan det være vanskelig å finne ut av hvilken borettslagsforsikring dere bør velge.

Det finnes en rekke tilbydere og alle har de forskjellige salgspunkter som skal gjøre dem attraktive.

Hva er borettslagsforsikring?

Borettslagforsikring er forsikringer som retter seg spesifikt mot borettslag og sameier. Disse forsikringene sikrer borettslaget mot nesten alle uhell som kan komme til å inntreffe. Og hvis dere har en god borettslagforsikring vil også beboerne føle seg trygge på at borettslaget tar vare på dem.

Borettslagforsikringer dekker en rekke forskjellige utgifter. Og det er bra, for det er veldig mye forskjellig som kan skje i et borettslag. Er dere for eksempel så uheldige å få rotter eller andre skadedyr i borettslaget vil forsikringen dekke dere. Da får dere erstattet kostnadene for å bekjempe skadedyrene.

Dere vil også være dekket mot utgifter som følge av bygningsmessige endringer i løpet av forsikringsåret. I tillegg til dette er det en rekke andre ting standard borettslagforsikringer inkluderer:

  • Dersom dere får et påbud fra en offentlig myndighet vil dere være dekket
  • Har dere fått skade på søppelstativet i borettslaget? Eller kanskje lekestativet? Borettslagforsikringen vil dekke utgiftene
  • Yrkesskadeforsikring for arbeidere som ikke er fast ansatt
  • Har dere fått en skade på fyringsoljen deres? Eventuelle utgifter som et resultat av dette vil være inkludert i en borettslagsforsikring

Det er ofte en standard egenandel på 10 000 kroner på borettslagsforsikringer litt avhengig av de ulike forsikringsselskapene.

Hvilken sameieforsikring bør dere velge?

Det viktigste dere bør tenke på når dere skal velge sameie- eller borettslagforsikring er hvilke behov dere har. De aller fleste forsikringspakker er selvfølgelig standardiserte. Allikevel er det ingen grunn til å betale for mer enn dere har behov for. Derfor bør dere alltid begynne prosessen med å gjøre en grundig evaluering av hva slags borettslag dere har. Hvilke ting kan komme til å skje i borettslagets eller sameiets levetid? Trenger dere noen spesielle tilleggsforsikringer som går under sameie- eller borettslagforsikringen?

Når dere har funnet ut av hva dere trenger kan det være en god idé å kontakte forskjellige forsikringsselskaper. Forsøk å skaffe dere et inntrykk av hva slags selskap dere har å gjøre med. Har de fleksible vilkår og betingelser? Er de villige til å gjøre justeringer i standardpakkene for å tilpasse forsikringen deres behov? Det kan godt hende at dere vil måtte ha en del å gjøre med forsikringsselskapet dere velger. Derfor bør dere gå for ikke bare en borettslagforsikring som passer, men også et selskap dere føler dere komfortable med.

Billig forsikring til borettslag

Det vil selvfølgelig være stor variasjon i prisene på forsikringer til sameie og borettslag. Dette er også en god grunn til å lage et grundig oppsett av hva dere har behov for. Hvor stort er borettslaget? Hvor mange utgifter vil eventuelle skader medføre? Det er mye bedre å være føre var slik at dere sørger for å forsikre for nok erstatning dersom noe skulle skje.

Det er en rekke faktorer som spiller inn når det kommer til prisen på borettslags- og sameieforsikringer. Dette handler blant annet om hvor borettslaget ligger, når det ble bygget, hvor stort det er, hvor mange bygninger som skal forsikres og om borettslaget er bygget i tre, mur eller betong. Men prisen vil også avhenge av hvor mye dere ønsker å inkludere i forsikringen.

For å finne en billig forsikring til borettslag bør dere søke om et prisforslag fra flere forsikringsselskaper. Og husk at det er stor kniving om kundene innen forsikringssektoren. Tilbyderne tjener svært godt på forsikringer til sameie og borettslag i løpet av et år, og vil derfor ønske å skaffe seg dere som kunder. Sånn sett sitter dere med gode kort på hånden. Det er ingen grunn til å ikke nevne tilbudene dere får fra konkurrerende forsikringsselskaper. Da kan det godt hende at de dere snakker med er villige til å justere noe på prisen for å gi dere et billigere forsikringstilbud. Sameie- og borettslagsforsikringer koster som oftest en del tusen kroner i året. Derfor bør dere sikre dere om at dere får mest mulig for pengene. Og følg godt med på markedet. Dersom det endrer seg og dere kan få et lavere pris hos en ny tilbyder bør dere gjøre det nåværende forsikringsselskapet deres oppmerksom på det.

Hvorfor må man ha en sameieforsikring?

Det er en betydelig oppgave å være ansvarlig for et sameie eller borettslag. For at beboere og potensielle beboere skal føle seg trygge må man ha en borettslagsforsikring. Men det er også en rekke andre ting som kan skje med borettslaget. Og da er det utrolig godt å vite at dere er sikret. De beste borettslagforsikringene dekker dere mot nesten alle slags uhell og situasjoner som kan komme til å inntreffe. Dette kan være skade på utsmykning av bygninger, behov for rettshjelp, tyveri eller bedrageri, husleietap og lignende. De beste sameie- og borettslagsforsikringene vil sikre dere mot alle disse situasjonene.

Bruk en anbudsside til å velge riktig borettslagforsikring

Det er en tidkrevende oppgave å finne den beste borettslagsforsikringen for dere. Og det kan være vanskelig å navigere blant alle vilkårene og betingelsene til de forskjellige forsikringsselskapene. Trenger dere en god forsikring til sameie eller borettslag, men er ikke helt sikre på hvor dere skal begynne? Da kan det være en god idé å bruke en anbudsside til å finne den beste forsikringen til akkurat deres sameie eller borettslag.

Dere må selvfølgelig fortsatt finne ut av hvilke behov dere har. Men når dere har gjort det fyller dere enkelt inn informasjonen på ett og samme sted. Så vil anbudssiden sende ut søknaden deres til en rekke forskjellige tilbydere, og gi dere en oversikt over de beste borettslagsforsikringene. Veldig mye mindre tidkrevende – og dere kan være trygge på at dere finner den beste sameie- eller borettslagsforsikringen for dere. Ofte kan man spare titusenvis av kroner på å bytte forsikringsselskap.