husforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Dette er viktig å tenke på når du skal velge husforsikring

Forsikringsmarkedet i Norge er i sterk vekst, og det er god grunn til det. Å forsikre seg er noe av de smarteste man kan gjøre. Uansett om det er mot sykdom, til reise, eller i arbeidslivet kan du føle deg tryggere i hverdagen. Med tanke på den enorme delen av norsk gjeld og kapital som ligger i boligene våre er også husforsikring svært viktig. Det kan imidlertid være vanskelig i vite hvor man skal begynne letingen etter den perfekte husforsikringen

Hvorfor trenger man husforsikring?

Boligen din er sannsynligvis både den dyreste og mest dyrebare eiendelen du har. Og det er utrolig mye som kan skje med et hus. Hvis skaden eller uhellet er omfattende vil jobben med å få alt på plass igjen være både tidkrevende og en betydelig kostnad. Privatøkonomien kan få en seriøs bulk i seg dersom dere ikke er forsikret og noe uventet hender. Husforsikring er den beste måten å sikre boligen sin. I forhold til dekningsbeløpene som inngår i en god husforsikring er den også forholdsvis rimelig.

Månedsavdragene er en liten pris å betale i forhold til beløpene dere kan komme til å bli sittende ved et uhell. Husforsikring dekker boligen mot uforutsette hendelser. Dette kan være ting som brann, vannskade, skadedyr, tyveri og hærverk og naturskader. Alle disse tingene vil som oftest føre til omfattende konsekvenser, som en husforsikring vil hjelpe dere med. I tillegg til de nevnte dekningsområdene kan en husforsikring også inkludere:

 • Våtromsdekning
 • Skader som følge av utett tak
 • Skader som følge av feil en håndverker har gjort
 • Kostnader i forbindelse med utleie av boligen

Husforsikring, innboforsikring eller begge deler?

Hos de aller fleste forsikringsselskaper tilbys det pakkerabatter på forsikringer til bolig. Det kan derfor være en god idé å undersøke hvor mye ekstra dere vil koste dere å kjøpe innboforsikring sammen med husforsikringen deres. En god tommelfingerregel er at alt som skjer utpå huset, samt i konstruksjonen, dekkes av en husforsikring. Eiendelene deres og det dere har inne i huset dekkes av en innboforsikring. Når man har et hus anbefales det som oftest å ha både husforsikring og innboforsikring. Dette fungerer som en totalpakke på huset deres og sørger for at dere er sikret i alle typer uforutsette situasjoner.

Det kan imidlertid være tilfeller hvor det ikke er noen grunn til å skaffe begge typer forsikring. Har dere for eksempel få eiendeler av verdi i huset deres trenger dere ikke nødvendigvis innboforsikring. Det viktigste når dere skal velge forsikring til huset deres er å finne ut av hva dere trenger. Ikke betal mer for forsikring enn det som er nødvendig. Det skal allikevel sies at for de aller fleste huseiere i Norge vil det være gunstig å ha begge forsikringene på boligen.

Velg husforsikringen som er best for dere

Når dere skal velge husforsikring bør dere aller først starte med en grundig vurdering av boligen deres. Bor dere i et område med mye innbrudd? Er dere spesielt utsatte for skadedyr? Har dere mange dyre gjenstander i huset deres? Det er mye penger å spare på å velge riktig forsikring. Den beste måten å finne denne er å ha god oversikt over hva dere trenger. Da blir det også mye lettere å føre en god dialog med de forskjellige forsikringstilbyderne. Allikevel er det en tidkrevende oppgave å finne den beste husforsikringen på markedet. Det finnes et hav av aktører og dekninger.

Dersom dere sliter med å finne ut av hvilken husforsikring dere skal velge kan det være lurt å benytte seg av en anbudsside. Her legger dere enkelt inn kontaktinformasjon, samt opplysninger om huset deres. Anbudssiden sender deretter ut søknaden til samarbeidspartnerne sine, og dere mottar de beste tilbudene i retur. Dette er en god måte å spare både tid og penger på. Men selv når dere bruker en anbudsside bør dere ha god oversikt over behovene deres i forkant.

Dette er du dekket for med en standard husforsikring

En såkalt standard husforsikring er den billigste og enkleste husforsikringen du får kjøpt til huset ditt. Denne typen forsikring kan være en god løsning for dere som bor i en ny bolig. Her er det liten sannsynlighet for hendelser som våtromsskade eller skader som følge av utett tak. Hvis dere heller ikke leier ut boligen er det ingen grunn til å betale for en mer omfattende husforsikring. En standard husforsikring dekker dere også for de aller verste potensielle uhellene. Dette er du dekket for med en standard husforsikring (dette vil imidlertid variere noe fra selskap til selskap):

 • Brann: Her blir kostnadene er erstattet i forbindelse med brann, i tillegg til plutselig nedsoting, eksplosjon, kortslutning eller lynnedslag.
 • Tyveri og hærverk: Dette området dekker utgifter i forbindelse med hærverk på bygget, samt tyveri av husdeler. Det er imidlertid viktig å være klar over at tyveri av eiendeler inne i boligen ikke dekkes av husforsikringen.
 • Vann- og rørskader: Kostnader i forbindelse med rørbrudd, oversvømmelse og plutselig vanninntrenging er dekket.
 • Naturskade: Dette dekker alle kostnader som følge av skred, storm, flom og tung snø.
 • Ansvar og rettshjelp
 • Skadedyrsanering

Før dere kjøper standard husforsikring er det viktig å gjøre dere kjent med vilkårene til de forskjellige forsikringsselskapene. Disse vil variere noe, så pass på å velge den husforsikringen som er best tilpasset behovene deres.

Dette er du dekket for med en super husforsikring

Super husforsikring er den mest omfattende forsikringen du får tak i til boligen din. Denne dekker alt som inngår i en standard husforsikring, i tillegg til en rekke andre områder. Hvis dere bor i en litt eldre bolig eller skal leie ut huset deres er det definitivt lurt å kikke på super husforsikring. Det er allikevel alltid viktig å skaffe en god oversikt over hvilket tilbud som er best for dere. Dette kan spare dere for en god del penger i året. I tillegg til dekningsområdene fra en standard husforsikring dekker en super husforsikring også:

 • Våtromsdekning: Dekker utgifter som følge av skade på våtrom som ikke er eldre enn 10 år. Håndverket må imidlertid ha vært utført av autoriserte håndverkere og i henhold til Våtromsnormen
 • Følgeskader etter utett tak, bad og vegg: Dersom vann trenger inn og forårsaker skade er utgiftene dekket under en super husforsikring.
 • Skader som følge av håndverkerfeil: Skader som plutselig oppstår og som er en direkte følge av feil en håndverker har gjort er dekket.
 • Sopp- og råteskade: Her er dere dekket for utgifter som følge av alle typer sopp som skader treverket i huset deres.
 • Skadeverk insekter og dyr
 • Utgifter ved utleie som hærverk, ubetalte leiepenger og kostnader i forbindelse med utkastelse. Det er også vanlig at gratis rådgivning inngår under dette dekningsområdet.