Finn best ansvarsforsikring til bedriften

Ansvarsforsikring bedrift

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Det er utrolig mange uventede ting som kan skje i virksomheten til en bedrift. Med mange mennesker og mange arbeidsoppgaver i samme firma er risikoen stor for at noe kan gå galt på et eller annet tidspunkt. Da kan man bli stående ansvarlig for en rekke forskjellige hendelser – og det kan bli dyrt uten ansvarsforsikring.

Her tar vi en titt på de tingene du bør tenke gjennom før du begynner å lete etter ansvarsforsikring til bedriften din. Du får også en gjennomgang av hvordan du skal skaffe den beste og billigste forsikringspakken.

Hva er ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring er et paraplybegrep for de forsikringene som sikrer bedriften dersom den skulle bli stilt til ansvar i en eller annen situasjon. Det finnes ansvarsforsikringer for nesten alle typer virksomheter innen alle type sektorer.

Det betyr også at det kan være vanskelig å navigere markedet for ansvarsforsikring. Når det finnes så mange forsikringstyper til så mange potensielle hendelser er det lett å gå i surr på hva akkurat din bedrift trenger.

Felles for alle ansvarsforsikringer er imidlertid at de tar den økonomiske konsekvensen dersom bedriften skulle bli funnet ansvarlige for noe de må erstatte. Hvor mye som dekkes og hva som dekkes vil avhenge helt og holdent av forsikringsselskapet og forsikringspakken.

Dere bør videre regne med at de forskjellige forsikringsselskapene vil ha varierende struktur på ansvarsforsikringen sin. Derfor blir det viktig å finne det selskapet som kan innfri deres behov på best mulig måte. Men aller først: hvorfor trenger man ansvarsforsikring?

Hvorfor trenger man ansvarsforsikring?

For de alle fleste bedrifter vil den største motivasjonen til å skaffe seg ansvarsforsikring være en økonomisk en. Det kan potensielt komme til å koste svært mye penger dersom man blir stilt til ansvar for noe og ikke har forsikringen for å dekke det.

Si for eksempel at du er ansvarlig i en IT-bedrift. Dere forvalter sensitiv informasjon på tusenvis av kundene deres og en dag blir databasen deres utsatt for datakriminalitet. Dersom noe av informasjonen blir lekket ut og dere dermed bryter kontrakten deres med kundene vil dere sannsynligvis blir stilt til ansvar for skaden.

Med ansvarsforsikring mot datakriminalitet på plass i dette eksemplet ville bedriften ha vært sikret mot økonomiske tap som følge av angrepet. Dette kunne ha vært erstatningskrav fra kundene eller ekstrakostnader i forbindelse med rydde opp.

En slik situasjon er bare en av mange tusen potensielle som kan ramme en bedrift. I bunn og grunn skaper altså ansvarsforsikringen en trygghet rundt bedriftens økonomi, verdier og ansatte.

Den sørger for at dere ikke vil bli stilt økonomisk ansvarlige i situasjoner dere kanskje ikke har kontroll over, men allikevel har ansvar for. Hvilke dekningsområder dere bør skaffe dere i ansvarsforsikringen bør handle primært om hvor dere er mest utsatt.

> Les mer om hvilke forsikringer din bedrift bør ha

Dette skal ansvarsforsikringen dekke

Som nevnt finnes det ansvarsforsikring til så å si alle industrier, alle bedrifter og alle sektorer i Norge. Poenget med ansvarsforsikringen blir derfor å finne den som sikrer dere best mot uforutsette hendelser.

Allikevel er det visse ansvarsforsikringer som vil gå igjen hos forsikringsselskapene:

  • bedriftsansvarsforsikring (dersom bedriften blir holdt ansvarlig for en skade på ting eller personer)
  • produktansvarsforsikring (dersom et produkt forårsaker skader på ting eller personer)
  • profesjonsansvarsforsikring (dersom en kunde eller tredjepart taper penger som følge av bedriftens virksomhet)
  • styreansvarsforsikring (dersom styre- eller ledelsesarbeid fører til erstatningskrav)
  • datakriminalitet
  • miljø
  • patentforsikring
  • kriminalitet

Hvilke av disse ansvarsforsikringene som er aktuelle vil avhenge av virksomheten deres. Husk imidlertid på at det er bedre å sikre seg litt for mye enn litt for lite. Erstatningsansvar kan bli kostbart både i form av advokathjelp, rettssak, og eventuelle økonomiske erstatningskrav.

Jo større bedriften er, jo større er sannsynligheten for at dere trenger en mer omfattende ansvarsforsikring. Da kan det også være aktuelt å ta en titt på muligheten for tilleggsdekninger.

Tilleggsdekninger på ansvarsforsikring

Tilleggsdekning på ansvarsforsikring vil primært komme i form av en større og mer omfattende forsikringspakke, eller høyere erstatning på forsikringen. I motsetning til forsikring på bil eller andre kjøretøy kommer ikke ansvarsforsikring med forskjellige nivåer på dekningen.

Det vil imidlertid være mulig å få skreddersydd spesifikke forsikringspakker avhengig av din bedrifts behov. Dersom dere har økonomisk kapasitet til å velge en større forsikringspakke er det ingen grunn til å ikke gjøre det.

For å finne de tilleggsdekningene som kan komme bedriften til størst hjelp er det lurt å snakke med aktuelle forsikringsselskap. Selgerne her vil kunne gi dere spesifikke tilbud avhengig av hvilken sektor dere driver virksomhet i.

Slik velger du best ansvarsforsikring for din bedrift

For at denne prosessen skal være så effektiv og gunstig som mulig er det imidlertid viktig at dere kartlegger behovene deres i forkant. Da kan dere stille spesifikke spørsmål og be om helt konkrete løsninger på ansvarsforsikringen.

Sett dere ned og ta en rask gjennomgang av hvor dere er mest utsatte som bedrift. Kan dere bli utsatt for datakriminalitet? Driver dere virksomhet som potensielt kan skade miljøet? Opererer dere over landegrensene?

For å få mest mulig ut av forsikringspakken sin er det viktig at man vet hva man er ute etter. Hva gjelder ansvarsforsikring vil dette avhenge helt og holdent av bedriften. Men så lenge dere kan gi forsikringsselskapene er en god oversikt over hva dere trenger vil det bli lettere å skaffe en gunstig ansvarsforsikring.

Så vil det selvfølgelig også være et stort poeng for de fleste bedrifter å skaffe seg en billig forsikringspakke. Da blir det viktig å la markedskonkurransen jobbe for dere.

Slik skaffer du billigst mulig ansvarsforsikring

Hver gang et forsikringsselskap sender ut tilbud på forsikring har de gjennomført en risikoanalyse. Dette er en individuell vurdering av forsikringssøknaden til din bedrift. For å gjennomføre analysen tar forsikringsselskapet utgangspunkt i intern skadehistorikk.

Det sier seg selv at denne vil variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap når den er basert på intern statistikk. Dersom risikoen konkluderes med å være høy vil forsikringspremien til din bedrift bli dyr.

Finner dere på den annen side et selskap som gjennomfører en gunstigere risikoanalyse får dere også billigere ansvarsforsikring. Da vurderer forsikringsselskapet dere som mindre risikable kunder og kan derfor tilby en billigere forsikringspakke.

Slik kan man altså la markedskonkurransen jobbe til fordel for egne forsikringsbehov. Ulempen med denne strategien er at det kan ta forholdsvis mye tid. Det man trenger er en tjeneste som gjør letejobben for deg slik at du sparer både tid og penger på ansvarsforsikringen.

Bruk en anbudsside til å skaffe ansvarsforsikring

På forsikre.matkasse.com sender vi søknaden deres om ansvarsforsikring ut på anbud. Våre samarbeidspartnere utarbeider deretter kompetitive tilbud som dere mottar retur. Og i løpet av kort tid får dere altså en god oversikt over hvilke alternativer dere har når det kommer til ansvarsforsikring.

Tjenesten er både gratis og forpliktende. Allikevel er dette en lur måte å skaffe seg gode tilbud på bedriftsforsikringen på. Det eneste dere trenger å gjøre er å legge inn litt informasjon om bedriften samt hvilke ansvarsforsikringer dere ønsker.

Våre samarbeidspartnere vet at de konkurrerer om dere som kunder. Det betyr at tilbudet dere mottar i første omgang allerede er svært kompetitivt.

Er du usikker på hvor du skal starte for å finne ansvarsforsikring til bedriften din? Send inn søknaden deres på anbud i dag.