Bedriftsforsikring – Finn beste forsikring til din bedrift

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Som bedriftsansvarlig eller bedriftseier har du et stort ansvar for firmaets drift. Du må sørge for at anlegg, verdier, de ansatte og andre nødvendige ting til bedriften er trygge. Uansett om du jobber i en stor eller liten virksomhet bør du få på plass en god bedriftsforsikring.

Å finne den beste bedriftsforsikringen til akkurat dine behov kan imidlertid være en stor og tidkrevende oppgave. Du må sannsynligvis jobbe deg gjennom en god del forsikringstilbud før du finner det rette.

For å gjøre dette mest mulig smertefritt er det viktig at du vet hva du skal se etter – og hvordan en bedriftsforsikring optimalt skal fungere. Her gir vi deg informasjonen du trenger for å finne den forsikringspakken som passer best til din bedrift. Det vil spare deg for mye tid og penger på lang sikt.

Hva er bedriftsforsikring?

En bedriftsforsikring er enkelt og greit en forsikring som sikrer bedriften din. Disse pakkene kommer i mange former og fasonger og skreddersys som oftest til individuelle bedriftsbehov. Men poenget med en bedriftsforsikring er altså å skape trygghet for menneskene og tingene som jobber for eller befinner seg på den.

Det er forskjell i forsikringsstrukturene som tilbys til bedriftsmarkedet. Derfor blir det også viktig at du vet hva dere har behov for før du begynner å lete. Bedriftsforsikringer kommer i alt fra bittesmå til enorme pakker. Størrelsen vil alltid avhenge av hvilken bedrift som skal forsikres.

Bedriftsforsikringen kan dekke alt fra én enkelt ansatt på ett lite kontor til store konserner med hundrevis av ansatte, lokaler og firmabiler. Forsikringspremien vil avhenge av dekningsbredde og –størrelse, og må vurderes ut fra bedriftens behov. Men hvorfor trenger man egentlig bedriftsforsikring?

Hvorfor trenger man bedriftsforsikring?

Det er en rekke grunner til å skaffe bedriftsforsikring. Den kanskje viktigste er den økonomiske sikkerheten en bedriftsforsikring gir. Det er utrolig mye som kan skje i en bedrift. Noen kan skade seg, verdier kan gå tapt, man kan bli utsatt for datakriminalitet– og disse er bare et knippe av potensielle hendelser som kan inntreffe.

Med så mange muligheter for uforutsette ulykker og uhell er det godt å vite at eventuelle økonomiske problemstillinger vil tas hånd om av forsikringsselskapet. Da trenger man ikke å bekymre seg for at bedriften vil tape store beløp dersom noe skulle gå galt.

Videre er det visse bedriftsforsikringer som er lovpålagte. Disse ligner i prinsippet på ansvarsforsikringen man har på en bil. Som arbeidsgiver er det enkelte forsikringsdekninger det er påbudt for deg å ha på plass i firmaet ditt.

En bedriftsforsikring skaper i bunn og grunn trygghet og sinnsro for de som er ansvarlige for bedriften. Når man vet at de ansatte og verdiene i firmaet er godt dekket av en skikkelig bedriftsforsikring er det en rekke bekymringer man slipper å tenke på i arbeidslivet.

Dette dekker bedriftsforsikringen

Som nevnt vil dette avhenge helt og holdent av hvilken forsikringspakke du velger til din bedrift. Og hva denne inneholder bør være et resultat av en bevisst vurdering i forhold til hva dere egentlig trenger i firmaet.

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring alle arbeidsgivere må tegne for sine ansatte. Denne dekker utgifter i forbindelse med ulykker på arbeidsplassen og sørger for at både den ansatte og arbeidsgiver ikke kommer i økonomisk klammeri.

Videre bør en bedriftsforsikring dekke ting som:

  • brann
  • tyveri
  • hærverk
  • vannskade
  • naturskade

Disse samles gjerne opp under én enkelt forsikring som kalles næringslivsforsikring eller lignende. Dette bør for de fleste bedrifter være et minimumskrav, slik at dere er dekket mot de verste potensielle hendelsene. En slik forsikring vil da skape trygghet på arbeidsplassen, både økonomisk for bedriften og for de ansatte.

Man kan selvfølgelig også vurdere å tegne en mer omfattende forsikring for de som jobber i virksomheten enn bare yrkesskade. Dette vil som oftest gjøre dere mer attraktive som arbeidsgivere – og skape større trivsel på kontoret.

Det finnes et hav av tilleggsdekninger når det kommer til bedriftsforsikring. Hvilke som er aktuelle for dere vil avhenge av bransjen dere driver i.

Tilleggsdekninger i bedriftsforsikringen

Å gå gjennom samtlige mulige tilleggsdekninger for bedriftsforsikring ville ha tatt veldig mye mer plass enn vi har her. Her er et utvalg av de mest vanlige tilleggene:

Firmabilforsikring: Dette er som oftest delt opp på lik måte som privatbilforsikringer, der du kan velge mellom tre-fire dekningsnivået. Disse kalles gjerne for ansvar (lovpålagt), delkasko, kasko og super/pluss. Når dere skal velge firmabilforsikring bør dere vurdere hvor mye bilen brukes, hvordan den brukes, samt hvor mye den koster.

Bygningsforsikring: Denne forsikringen sikrer bedriften mot skader og ulykker på bygningene virksomheten driver i. Her er det også mulig å velge flere nivåer på dekningen – alle bedrifter som velger dette tillegget bør i det minste ha en dekning for brann.

Vareforsikring: Denne kommer i flere typer forsikringer, men har som formål å sikre bedriftens varer, enten de er i transport, befinner seg på lager eller står i butikk. Dekningsnivået vil fastsettes på bakgrunn av risikovurdering, verdi på varene og typen varer.

Personforsikring: Yrkesskadeforsikring er som nevnt lovpålagt. Allikevel finnes det en rekke andre forsikringer du kan velge å tegne for dine ansatte. Dette er pakker som helseforsikring, pensjonsforsikring, sykeavbruddsforsikring og sykelønnsforsikring.

Den beste måten å skaffe en god forsikringspakke til din bedrift er ved å lete grundig – og snakke med selskap som spesialiserer seg på bedriftsforsikringer.

Hvor får man kjøpt bedriftsforsikring?

Når du skal skaffe forsikring til bedriften din lønner det seg å prate med et selskap som har god erfaring med denne typen pakker. Det betyr ikke nødvendigvis at du må snakke med noen som kun forsikrer bedrifter. Men du bør definitivt lete etter en leverandør som har skikkelig oversikt over hva virksomheten kan trenger.

De fleste store forsikringsselskapene i Norge tilbyr bedriftsforsikring i en eller annen form. Det finnes visse som kun jobber mot privatmarkedet, men generelt sett kan man få tegnet bedriftsforsikring hos selskapene i forsikringssektoren.

Vær oppmerksom på at det vil være stor variasjon i hvordan bedriftsforsikringen er strukturert hos forskjellige tilbydere. Derfor må du lete etter et selskap som har den typen forsikringspakker dere har behov for.

Slik skaffer du best forsikring til din bedrift

Dette kan som vi nevnte helt i begynnelsen av denne artikkelen ta ganske mye tid. Men å finne en virkelig god bedriftsforsikring starter altså med kartlegging av bedriftens behov. Dersom dere har helt klart for dere hva dere trenger vil det ta mindre tid å skaffe en god bedriftsforsikring.

Husk også på at hva som er den beste forsikringen til din bedrift vil avhenge helt og holdent av disse behovene. Sett dere ned og ta en gjennomgang av ansatte, verdier og rutiner i bedriften deres. Hvor finnes det en risiko for at noe kan skje?

Dette kommer i stor grad an på bransjen bedriften deres driver i. Jobber dere med fiskerivirksomhet må dere sannsynligvis forsikre både båter og fiskere godt. Er dere på den annen side innen IT-sektoren bør dere kikke på forsikring mot datakriminalitet og tyveri av dyrt teknisk utstyr.

Som dette illustrerer vil den beste forsikringen være den som skaper mest trygghet for akkurat deres bedrift. Formålet med en forsikring er tross alt at man skal være godt sikret mot uforutsette hendelser.

Når dere har kommet fram til en god og helhetlig forsikringspakke basert på bedriftens behov gjenstår det bare én ting. Å skaffe seg mest mulig forsikring til minst mulig penger for firmaet. Da blir det viktig å la markedskonkurransen jobbe for dere.

Slik skaffer du deg billig bedriftsforsikring

Akkurat som på privatforsikringsmarkedet råder det også stor konkurranse blant selskapene som tilbyr bedriftsforsikring. Det er det viktig at dere tar i bruk for å skaffe en så god avtale som mulig.

Bakgrunnen for at dere vil motta forskjellige pristilbud fra forskjellige selskap er risikoanalysen som gjennomføres når dere søker om forsikring. Denne er blant annet basert på intern skadehistorikk forsikringsselskapet sitter med.

Dersom Selskap A har hatt mange skadesaker på den typen bedrift du søker dekning for vil risikoen kalkuleres som stor. Resultatet blir da en dyrere forsikring til firmaet ditt. Selskap B har derimot en svært god statistikk på din type virksomhet, og tilbyr dere en billigere premie.

Altså er det mulig å skaffe seg billig bedriftsforsikring ved hjelp av konkurransen på markedet. Denne prosessen har selvfølgelig én betraktelig bakside: det tar mye tid å få seg en omfattende og helhetlig oversikt over markedet for bedriftsforsikringer.

Tips: Få fiber til bedriften med Fiberdeal.no

Bruk en anbudsside til å søke om bedriftsforsikring

På forsikre.matkasse.com gjør vi det lettere for deg å skaffe en rimelig og god forsikring til din bedrift. Ved hjelp av anbudstjenesten vår sparer du både tid og penger. Vi organiserer markedskonkurransen og lar den jobbe for deg med én enkelt søknad.

For å bruke anbudssiden legger du inn litt informasjon om bedriften din, samt hva dere ønsker å forsikre. Vi sender søknaden ut på anbud til våre samarbeidspartnere og de utarbeider i løpet av kort tid gode tilbud. I retur mottar du et utvalg av de beste, og kan dermed velge en god bedriftsforsikring.

Fordelen med denne tjenesten er at forsikringsselskapene vet at de konkurrerer om dere som kunde. Bedriftskunder er også ettertraktede og det betyr at tilbudene du mottar vil være svært kompetitive.

Ønsker du å spare tid og penger på bedriftsforsikringen? Send inn søknaden deres på anbud i dag.