Finn best yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Dersom du er arbeidsgiver er du pålagt å se på yrkesskadeforsikring til dine ansatte. Men å finne den beste og mest gunstige forsikringspakken til akkurat din bedrift trenger ikke å være en enkel oppgave. Du må vite hvordan du skal navigere markedet for å få mest mulig forsikring for pengene til bedriften.

Her går vi gjennom hva du skal se etter når du skal skaffe yrkesskadeforsikring til din bedrift. Hvis du biter deg merke i disse tingene vil det bli lettere for deg å skaffe en god forsikring tilpasset deres behov. Vi ser også på noen triks for å gjøre forsikringen så billig som mulig.

Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring alle arbeidsgivere plikter å tegne for sine ansatte. Denne skal sikre arbeidstakerne mot skader og ulykker som er yrkesrelaterte. Lovgivningen rundt denne forsikringen er på plass for å beskytte alle ansatte i Norge.

Yrkesskadeforsikring ser stort sett lik ut uansett hvilket forsikringsselskap dere forsikrer oss. Du vil oppleve forskjellig terminologi og varierende forsikringspremie, men poenget er det samme. Yrkesskadeforsikringen skal sørge for at både bedriften og den ansatte får økonomisk hjelp dersom noe uventet skulle skje.

Når du finner så mange forsikringsselskap på markedet samtidig som at forsikringen ser lik ut kan det derfor bli vanskelig å finne den riktige. Her blir det viktig å se på behovene for akkurat deres bedrift og velge tilbyder basert på dette.

Før vi tar en titt på de forskjellige dekningene i yrkesskadeforsikring kan være lurt å starte med hvorfor man bør skaffe denne forsikringen.

Derfor trenger man yrkesskadeforsikring

I tillegg til at den er lovpålagt er det flere andre gode grunner til å skaffe yrkesskadeforsikring. Hvis du sørger for at denne dekningen er god for de ansatte er sannsynligheten høy for at dere vil bli ansett som en mer attraktiv arbeidsgiver.

Den økonomiske motivasjonen bak en yrkesskadeforsikring er også grunnen til at den er lovpålagt. Verken bedriften eller den ansatte skal måtte komme opp i økonomisk klammeri dersom en ulykke forekommer på jobb.

Altså sørger yrkesskadeforsikringen for økonomisk erstatning til den ansatte. Hadde vi ikke hatt en slik forsikringsordning på plass ville bedriften ha blitt stående ansvarlig for erstatningen.

Som arbeidsgiver har du ansvar for de som jobber for deg. Hvis du skal oppleves som en god arbeidsgiver er det derfor viktig at du gir helt konkret uttrykk for at du setter pris på de ansatte. En yrkesskadeforsikring med god dekning er en smart måte å skape godt samhold i bedriften på.

I tillegg til det lovpålagte har yrkesskadeforsikringen altså flere fordeler. Dere trenger ikke å bekymre dere for å bli stilt økonomisk ansvarlig ved en eventuell ulykke. Videre vil de ansatte føle seg ivaretatt av bedriften de jobber for.

Grunnleggende dekning på yrkesskadeforsikring

Det er i hovedsak tre områder som dekkes av yrkesskadeforsikringen. Erstatningsbeløpet følger loven om yrkesskadeforsikring. De tre områdene er:

  • mènerstatning
  • arbeidsuførhet
  • dødsfall

Mènerstatning: Denne erstatningen dekker skader som medfører redusert livskvalitet (varige mèn). Ulykken eller skaden må være yrkesrelatert.

Arbeidsuførhet: Dersom en ansatt blir utsatt for en ulykke eller skade i forbindelse med arbeidet som medfører arbeidsuførhet for vedkommende vil forsikringen dekke erstatningen.

Dødsfall: Denne delen av forsikringen sørger for at de etterlatte vil få økonomisk erstatning dersom en ansatt dør som følge av en yrkesrelatert ulykke eller skade.

Dere kan møte på varierende terminologi, men i bunn og grunn vil yrkesskadeforsikringen inkludere alle disse tre områdene. Altså finnes det ingen mulighet for å skaffe yrkesskadeforsikring med lavere dekning enn disse tre basisdekningene.

Som nevnt er dette på plass for at både dere som arbeidsgivere og ansatte vil være sikret økonomisk ved skade eller ulykke. Så er det selvfølgelig mulighet for å tegne ytterligere dekning enn bare yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne. Dette vil være i såkalte tilleggsdekninger.

Tilleggsdekninger på yrkesskadeforsikring

Den vanligste tilleggsdekningen på yrkesskadeforsikring er reise til og fra jobb. Her vil de ansatte også være sikret mot ulykker og skader som forekommer på vei til eller fra arbeidet. Å tilby en mer omfattende yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne vil generelt være gunstig for arbeidsgiver.

Da anses det nemlig som tryggere å jobbe i deres bedrift. Sannsynligheten er stor for at de ansatte vil trives bedre og ha en sterkere følelse av at de settes pris på i selskapet. En bedre forsikring er videre noe man kan appellere til potensielle arbeidssøkere med.

Annet en reise til og fra jobb vil tilleggsdekninger primært være andre persondekninger for de ansatte. Dette kan være ting som pensjonsforsikring, helseforsikring og sykelønnsforsikring.

Som med andre forsikringer vil dekningsnivået alltid være en vurderingssak. Bedriften må se på budsjettet for arbeidstakerforsikring og deretter måle dette opp mot forsikringspremien. Har dere økonomisk kapasitet til å forsikre de ansatte i større grad vil det som oftest være gunstig i det lange løp.

Slik skaffer du best yrkesskadeforsikring til din bedrift

Dette betyr også at hva som er den beste yrkesskadeforsikringen til din bedrift avhenger helt og holdent av bedriften. Antall ansatte, virksomhetstype og risiko for yrkesskader bør være avgjørende faktorer i vurderingen.

For å finne den beste forsikringen er det lurt å sette seg ned og ta en grundig gjennomgang av behovene deres. Dersom dere har klart for dere akkurat hva dere trenger forsikring på vil det være enklere å skaffe den beste.

Da kan man også stille konkrete spørsmål til aktuelle forsikringsselskap. Jo grundigere forarbeid dere har gjort i forkant av søknadsprosessen, jo større er sannsynligheten for at dere vil få en forsikringspakke dere blir fornøyd med.

Husk alltid på å vurdere dekningsnivå, forsikringspremie og bedriftens budsjett opp mot hverandre. Når man skal skaffe forsikring til bedrift handler det alltid om en kost/nytte-analyse. Hvor mye forsikring for dere får pengene? Hvor mye tryggere blir de ansatte? Og selvfølgelig, hvor billig kan dere få yrkesskadeforsikringen?

Hvordan får man billig yrkesskadeforsikring?

Forsikringsmarkedet i Norge er svært kompetitivt. Det er alltid gode nyheter for de som skal skaffe seg forsikring, og spesielt til bedrift. Når et aktuelt forsikringsselskap mottar søknaden deres gjennomføres det en risikoanalyse.

Her går saksbehandleren gjennom intern skadehistorikk og konkluderer med en risiko forsikringsselskapet vil ta med forsikringen. Dersom risikoen er høy blir forsikringspremien dyr.

Klarer man på den annen side å finne et forsikringsselskap som kalkulerer med en lavere risiko vil man betale mindre for forsikringen. Trikset er altså å finne det selskapet som konkluderer med en gunstig risikoanalyse for din bedrift.

På denne måten får man markedets konkurranse til å jobbe i egen favør. Resultatet vil som oftest være en billig forsikring. Ulempen med denne strategien er at det kan ta lang tid å finne billig og god yrkesskadeforsikring.

Bruk en anbudsside til å søke om yrkesskadeforsikring

På forsikre.matkasse.com løser vi dette problemet for deg. Ved hjelp av vår tjeneste kan du sende søknaden om yrkesskadeforsikring ut på anbud. Våre samarbeidspartnere utarbeider kompetitive tilbud som deretter sendes i retur til deg.

Fordelen med denne prosessen er at du sparer både tid og penger på yrkesskadeforsikring. I stedet for å bruke timevis på å lete gjennom tilbud på egenhånd gjør vi jobben for deg. Tjenesten er både gratis og uforpliktende, men gir deg god oversikt over valgalternativene dine.

Dersom du er på jakt etter yrkesskadeforsikring til din bedrift bør du sende inn søknaden din på anbud i dag. forsikre.matkasse.com gjør prosessen enkel for deg, slik at du sparer både tid og penger når du skal skaffe forsikring til din bedrift.

I tillegg bør dine ansatte være klar over hvilke forsikringer som er dekket av arbeidsgiver og hvilke de må stå for selv. Henvis gjerne dine ansatte til vår informasjon om forskjellige privatforsikringer.