Bedriftsforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Derfor trenger din bedrift bedriftsforsikring

De fleste forsikringer til bedrift er frivillige å tegne. Allikevel er det virkelig mange situasjoner en bedrift kan komme utfor hvor en bedriftsforsikring vil være til stor hjelp. Dette er selvfølgelig bransjeavhengig, men én ting er sikkert: med riktige forsikringer på plass er både du som ansvarlig og bedriften din tryggere.

Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvor man skal begynne når det kommer til bedriftsforsikringer i dag. Det finnes mange å velge blant og nesten enhver bedrift har forskjellige behov. Disse vil avhenge av antall ansatte, hvor mange verdier bedriften sitter på, og hvor utsatt den er for uforutsette hendelser.

Vi tar en rask titt på hva bedriftsforsikring er, samt gode grunner til å skaffe den til forskjellige områder av den daglige driften. Dette vil gi deg et godt utgangspunkt til å velge riktige forsikringer til din bedrifts behov.

Hva er bedriftsforsikring?

Akkurat som en personforsikring sikrer deg privat sørger en bedriftsforsikring for det tilsvarende i et selskap eller organisasjon. Disse forsikringene er skreddersydd til forskjellige bransjer, og skal gjøre det trygt å ha den daglige driften gående.

Det finnes bedriftsforsikringer til nesten alle typer yrkesbehov. Så å si ingen bedrifter vil ha behov for dem alle. Derfor er det smart av deg å gjøre deg kjent med hovedkategoriene, slik at du kan sile ut de bedriftsforsikringene som er uaktuelle for deg.

Når man skaffer seg privatforsikring er det vanlig at forsikringsselskapet utarbeider en pakkepris, avhengig av hvor mange forsikringer man kjøper. Det sier seg selv at bedriftsforsikringer er stor business, og derfor er slike pakketilbud også normen til selskap og organisasjoner.

Faktisk begynner det å bli mer og mer vanlig at forskjellige bedrifter får utarbeidet helt unike forsikringspakker, i henhold til hvilken bransje de opererer i. Så lenge du vet litt om hva du har behov for vil det altså være en enkel sak å få tak i forsikringene du trenger.

La oss ta en titt på fire av de viktigste grunnene til å få på plass en god forsikringspakke til din bedrift.

 

Bedriftsforsikring til de ansatte

 

Skaff bedriftsforsikring for de ansatte

Det eneste bedriftsforsikringen som faktisk er lovpålagt med hensyn til de ansatte er den som kalles for yrkesskadeforsikring. Denne skal være tegnet for samtlige ansatte og dekker følgende hendelser:

 • Erstatning for redusert livskvalitet (varige mèn)
 • Arbeidsuførhet som følge av ulykke eller sykdom
 • Dødsfall
 • Reise til og fra arbeid (frivillig)

I praksis betyr dette at yrkesskadeforsikringen dekker skade og sykdom som er forårsaket av arbeidsulykke, samt skade og sykdom som kan anses som yrkessykdommer. Erstatningen er løpende og gjelder også for fremtidige utgifter og skal sikre de ansatte, og bedriften, for økonomiske vansker.

I tillegg til yrkesskadeforsikringen finnes det flere andre forsikringer det kan være gunstig å få på plass for dine ansatte. Dette vil avhenge av flere faktorer, men her er noen av de mest praktiske personalforsikringene til bedrift:

 • Behandlingsforsikring
 • Sykeavbruddsforsikring

Med en behandlingsforsikring får de ansatte rett på raskere behandling ved sykdom eller ulykke. Dette fungerer svært forebyggende og vil hjelpe med å få personalet ditt tilbake i jobb i løpet av kortere tid. Fordelen er at bedriften sparer penger i form av tapt arbeidstid.

Med sykeavbruddsforsikring slipper bedriften å stå for økonomiske tap når innehaver eller andre nøkkelpersoner blir sykemeldt. Dette kan være spesielt gunstig for mindre bedrifter der sykemelding vil ha store konsekvenser for inntekt og daglig drift.

Skaff bedriftsforsikring for bedriftens eiendeler og verdier

I større bedrifter er det vanlig å sitte med flere eiendeler og verdier. Dersom noe uforutsett skulle oppstå kan det få uheldige følger for både drift og økonomi i bedriften. Derfor er det viktig å ha bedriftsforsikring til verdiene selskapet sitter med når dette er aktuelt.

En bygningsforsikring kan på mange måter sammenlignes med en husforsikring på privatmarkedet. Her kan dere få på plass dekning mot lyn- og elektrisk skade, tyveri og skadeverk, vannskade, brannskade og naturskade etter lov for å nevne noen. Videre vil ting som kundenes eiendeler, samt penger og verdipapirer, dekkes av en bygningsforsikring.

Det finnes også egne spesifikke forsikringer for maskiner, eiendeler og varer. Å tape eller få skade på noen av disse tingene kan koste mye penger for bedriften. Det kan også svekke kundenes tillit til selskapet og kapasiteten det har til å drive på en forsvarlig måte.

Dersom bedriften sitter med ett eller flere kjøretøy er det lovpålagt å tegne ansvarsforsikring. Men spesielt i drift der man er avhengig av bil vil det være smart å ha en litt bedre forsikring på plass. Med Kasko- og Super/Pluss-pakkene til forsikringsselskapene er det eksempelvis dekning for leiebil mens kjøretøy er på verksted for reparasjon.

Skaff bedriftsforsikring for datakriminalitet

Flere og flere norske bedrifter baserer seg i stor grad på digitalisert drift i det daglige. For visse selskaper jobbes det med mye sensitiv informasjon, som det kan være kritisk å miste kontrollen over ved datakriminalitet. For å unngå økonomiske tap og andre kostnader kan en datakriminalitetsforsikring være smart å tegne.

Med en slik forsikring på plass dekkes følgende dersom bedriften skulle bli utsatt for et angrep:

 • Økonomiske tap
 • Kostnader for kunder og andre forretningsforbindelser
 • Hjelp fra eksperter innen IT
 • Hjelp og erstatning dersom driften avbrytes som følge av angrepet
 • Kostnader i forbindelse med å informere kundene om datainnbruddet

En datakriminalitetsforsikring er med andre ord en helhetlig forsikring som sikrer samtlige digitale verdier i bedriften. Den vil være spesielt aktuell for selskaper som jobber med sensitiv informasjon og er utsatte for angrep.

Når bedriften har forsikring mot datakriminalitet på plass vil dette skape mer tillit hos kunder og samarbeidspartnere. I tillegg slipper dere å bekymre dere for eventuelle økonomiske erstatningskrav eller andre kostnader i forbindelse med driftsavbrudd dersom dere skulle bli utsatte for et digitalt angrep.

 

Bedriftsforsikring for erstatningskrav

 

Skaff bedriftsforsikring for erstatningskrav

Det er en rekke forskjellige ting en bedrift kan stilles til ansvar for. Erstatningskrav er som oftest både langtekkelige for selskapet, og kan også komme til å koste en hel del penger. Derfor er det smart å tegne en god ansvarsforsikring for bedriften din.

På lik linje med både personal- og eiendelsforsikring finnes det flere typer ansvarsforsikring til bedrift. De vanligste er:

 • Bedriftsansvar
 • Produktansvar
 • Profesjonsansvar
 • Styreansvar
 • Internasjonalt styreansvar
 • Rettshjelp
 • Kriminalitet
 • Patentforsikring

For å velge riktig ansvarsforsikring til din bedrift blir det først og fremst viktig å se på hva slags selskap dere er. Dersom dere eksempelvis ikke jobber med produkter er det ikke noe poeng i å ha en forsikring for produktansvar stående.

Rettshjelp og kriminalitetsforsikring vil være aktuelle forsikringer for alle bedrifter som har ansatte. Ved rettshjelp dekkes juridisk bistand i forbindelse med eventuelle tvister. Kriminalitetsforsikring sørger for erstatning ved økonomiske tap som følge av en kriminell handling en ansatt begår mot bedriften.

Velg riktig bedriftsforsikring til din bedrift

Det finnes altså en rekke forskjellige forsikringer som kan gjøre det tryggere for din bedrift å operere. Uansett om dere ønsker en utvidet helseforsikring til de ansatte, en god bygningsforsikring eller sikring mot datakriminalitet finnes det gode løsninger.

Som et utgangspunkt når du skal tegne forsikring for bedriften er det smart å kontakte et eller flere forsikringsselskaper og forhøre seg om anbefalte forsikringer. Det finnes flere tilbydere som utarbeider pakker spesifikt til forskjellige bransjer.

Når du har en litt bedre oversikt over hvilke forsikringer dere bør tegne kan du ta en titt på andre aktuelle tilbydere og sammenligne priser. Til dette formålet er det smart å benytte seg av en anbudsside.

Disse tjenestene er både gratis og uforpliktende, men gjør det enkelt for deg å skaffe en gunstig bedriftsforsikring. Bare legg inn informasjon om hva dere ønsker, så får du i løpet av kort tid de beste tilbudene i retur. En god bedriftsforsikring vil gjøre bedriften tryggere for deg, de ansatte, kunder og samarbeidspartnere.