Faq – Ofte stilte spørsmål

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

ER DET VANSKELIG Å BYTTE FORSIKRING?

Det er lett å bytte forsikringsselskap.

1. januar 2006 ble reglene for når du kan skifte forsikringsselskap endret (1).

Du kan bytte selskap når du vil og trenger ikke vente til hovedforfall. Det er kun 30 dagers oppsigelsestid som gjelder om ikke ditt hovedforfall er innenfor denne perioden. Da kan du bytte på hovedforfallsdato.

De fleste forsikringsselskapene krever ingen fysisk signatur for å flytte din forsikringsavtale (2), det holder vanligvis med samtykke per e-post.

  1. Se lovdata for regler om å bytte forsikring.
  2. Enkelte forsikringsprodukter krever signatur for å flytte eller tegne ny forsikringsavtale. Dette gjelder særlig helseforsikringer.

KOSTER DET MEG NOE EKSTRA Å BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP?

Det er helt gratis å bytte forsikringsselskap.

Ditt gamle forsikringsselskap vil tilbakebetale all skyldig forskuddsbetalt premie, uten gebyrer. Det vil si at du ikke taper en eneste krone på å bytte forsikringsselskap. Snarere tvært imot så vil du tjene masse ved å ende opp med å betale mye mindre for dine forsikringer.

HVOR LANG TID TAR DET Å BYTTE FORSIKRING?

Standard overføringstid er én måned fra forsikringsselskapet blir varslet, til overføringen trer i kraft. Du vil ikke bli være dobbeltforsikret i denne perioden og betaler heller ikke dobbelt.

For personforsikringer med helseerklæringer gjelder egne regler og vilkår, og du kan i enkelte tilfeller måtte være dobbeltforsikret i en kortere periode. Forhør deg med leverandøren direkte dersom du ønsker ytterligere informasjon.
Ved hovedforfall kan du bytte forsikring på kortere varsel.
Dersom du ønsker ytterligere eller mer spesifisert informasjon, er det bare å spørre leverandørene direkte når du har mottatt tilbud, og bestemt deg for å bytte

HVA ER KARENSTID?

Karenstid gjelder kun for personforsikringer (Uføreforsikring/Livsforsikring/Alvorlig sykdomsforsikring/Behandlingsforsikring) og Barneforsikring.

Karenstid betyr i forsikringssammenheng den tid som etter avtalen skal gå før selskapets ansvar inntrer. Det er altså en utsettelse av forsikringens gyldighet. Det gjelder ofte i forhold sykdommer som sikrete får eller får klare symptomer på rett etter kjøpstidspunktet. Karenstid gjelder vanligvis ikke iforhold til ulykke, men sykdomserstatning kan som oftest først kreves etter en viss periode eller karenstid.

Ved for eksempel uførepensjon kan det være tre måneder før forsikringen begynner å løpe. Det gjelder også en karenstid ved selvmord ved livsforsikring. Som et eksempel kan man ha en karenstid på ett år fra livsforsikringsavtalen var inngått til utbetaling på grunn av at selvmord kan skje.

MÅ JEG SI OPP FORSIKRINGENE MINE SELV?

I de fleste tilfeller vil ditt nye forsikringsselskap ordne med oppsigelse og overføring av dine forsikringer. 

Det er imidlertid enkelte forsikringer som krever at du selv sier opp forsikringen når du skal bytte forsikring.

fDette gjelder personforsikringer og barneforsikringer som krever utfylt helseskjema. Dette skyldes en karenstid på en til tre måneder hvor ditt nye forsikringsselskap gjennomgår dine helseopplysninger og godkjenner eller avslår tegning av ny personforsikring når du ønsker å bytte forsikring.

I den perioden ditt nye forsikringsselskap gjennomgår dine helseopplysninger vil du i noen selskaper være dobbeltforsikret, dette for å sikre at du ikke står uten forsikring. Du vil selv måtte si opp disse forsikringene når du får bekreftet at ditt nye forsikringsselskap har opprettet avtalen.

NÅR MOTTAR JEG FORSIKRINGSTILBUDET?

Du vil normalt bli kontaktet vedrørende din forespørsel i løpet av neste virkedag.