forsikring ved utleie av bolig

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Forsikring ved utleie av bolig

Her er fem gode råd til deg som skal leie ut bolig.

Hva er en realistisk leiesum ved utleie av bolig?

Før du legger ut boligen din til utleie er det viktig å skaffe seg en god oversikt over leiesummene i området ditt. Finn.no er fullt av utleieboliger til helt urealistiske priser. Det er selvfølgelig ingen hemmelighet at i noen områder av Norge kan du sette leieprisen skyhøyt. Allikevel er det mer sannsynlig at du vil få en bedre søkerbase dersom du legger leien til et passende nivå. Benytt deg av de forskjellige nettstedene for utleie til å gjøre research. Her kan du begrense søkeområdet ganske spesifikt og få et godt bilde av hva lignende leiligheter ligger ute til. Dersom du ser at ditt område er fullt av utleieboliger kan det være en god idé å sette leien noe lavere enn snittet. Er det derimot få leiligheter i området kan du benytte deg av mangelen på boliger og sette leien opp.

Gjennomfør grundige intervjuer av leietaker

Det er fort gjort å bli utålmodig dersom man opplever å få en liten søkerbase av potensielle leietakere. Men det er viktig å ikke slurve av den grunn. Husk på at hun, han eller de som du velger på mange måter passer på boligen din for deg. Derfor er det kjempeviktig å gjennomføre grundige intervjuer. Kom godt forberedt og husk at en dårlig leietaker i mange tilfeller er verre enn ingen leietaker. Dersom du opplever å få en liten søkerbase kan det hende at leien er satt for høyt. Da må du gjøre en revurdering og muligens justere den noe ned. Det er veldig mye bedre å ha flere potensielle leietakere å velge blant, slik at du finner den rette. Det kan spare deg for mange kjipe utgifter i fremtiden. Det finnes en rekke ressurser på nettet med anbefalte spørsmål til leietakere.

Sett deg godt inn i regelverket for utleie av bolig

Som utleier står du i mange situasjoner ansvarlig for utgifter på boligen. Du bør gjøre deg kjent med Husleieloven slik at du er godt forberedt før du leier ut boligen din. Eksempelvis er det utleier som er ansvarlig for vedlikehold dersom det ikke er avtalt noe annet i leieavtalen. Skader som skjer i forbindelse med innbrudd, brann, lynnedslag eller lekkasjer har du som utleier også ansvaret for å dekke. Videre skal boligen holde samme standard gjennom hele utleieperioden, bortsett fra normal slitasje. Sett deg godt inn i regelverket for utleie av bolig. Dersom det er ting du vil ha bestemt før leieforholdet starter må du diskutere dette med leietaker. Da kan det også være en god idé å skrive det inn i leiekontrakten. Men sørg for at alt dere blir enige om er i henhold til det gjeldende lovverket. Det vil spare deg for mye stress og frustrasjon i fremtiden.

Pass på at du tar nok i depositum

Det er mange ting å huske på når det kommer til å fastsette depositum. For det første kan ikke dette beløpet overstige seks måneders husleie. Det er ikke inkludert tillegg for strøm og oppvarming. Du bør også gjøre deg kjent med hva som er vanlig å sette i depositum i området du leier ut i. Dersom du har mye konkurranse om leietakerne er det dumt å miste søkere fordi du har tøffe depositumsvilkår. Imidlertid er det veldig viktig at du tar nok i depositum. Sørg for at leietaker allerede har deponert nok penger til å dekke kostnadene han eller hun er pliktig til dersom noe uventet skulle skje. Ikke fall for fristelsen det er å reklamere med veldig rimelige depositumsvilkår – det kan ta deg igjen senere. Du bør også være klar over at ved opprettelse av en depositumskonto har du ansvar for utgiftene.

Skaff deg en god utleieforsikring

Det viktigste rådet til deg som skal leie ut boligen din er at du skaffer deg en god utleieforsikring. Som på resten av forsikringsmarkedet er det tøff konkurranse og vilkårene du kan få er svært gunstige. Utleieforsikring dekker i de fleste tilfeller ubetalt husleie i inntil seks måneder. Du får erstattet kostnader i forbindelse med utkastelse og hærverk, og hærverkserstatningen på mange av utleieforsikringene er svært god. Utleieforsikring gir deg også juridisk rådgivning dersom du trenger hjelp med noe i løpet av utleieperioden. Ta kontakt med de forskjellige forsikringsselskapene eller bruk forsikre.matkasse.com til å skaffe deg en oversikt over hvilket tilbud som er best for deg.