Skaff deg personforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Sikre deg for fremtiden – skaff personforsikring

Selv om vi har et godt sikkerhetsnett med offentlige helsetjenester og støtte i Norge er det mange hendelser og situasjoner som faller utenom. Hvis noe plutselig skulle skje er det godt å vite at man er sikret privat så vel som offentlig. En god personforsikring gir deg denne tryggheten.

Personforsikring er imidlertid et forholdsvis stort paraplybegrep som omfatter en rekke forskjellige forsikringstyper. Før du bestiller personforsikring er det derfor lurt at du gjør deg kjent med hvordan forsikringene fungerer. Da blir det lettere å ta et godt valg slik at du får den forsikringspakken som er best for deg.

I denne artikkelen tar vi en gjennomgang av de vanligste personforsikringene som tilbys på markedet i dag. Det er mange gode grunner til å få satt sammen en trygghetspakke som gir deg og familien din sikkerhet i hverdagen. Les videre, så får du informasjonen du trenger.

Hva er en personforsikring?

Men aller først, la oss ta en rask titt på hva en personforsikring egentlig er. Kort forklart er dette forsikringer som sikrer deg som person. Du kan tenke på private personforsikringer som et supplement til trygdesystemet vi allerede har i Norge. En personforsikring dekker gjerne opp der NAV eller andre offentlige instanser kommer til kort.

Hva slags personforsikring man bør tegne, og hvordan forsikringspakken bør se ut vil avhenge fra person til person. Dette kommer an på ting som alder, om du har barn, hvor du bor hen og hvilke ting du ønsker å sikre deg spesifikt mot.

Private personforsikringer kan være forholdsvis kostbare. Basert på en helseerklæring du fyller ut vil forsikringsselskapet fastsette om forsikringen kan tilbys, samt hvor høy forsikringspremien din vil være. Dette avhenger av forskjellige risikofaktorer forsikringsselskapet vurderer helseerklæringen din opp mot.

Selv om en omfattende personforsikringspakke kan oppleves som dyr er det viktig å tenke på hvor mye den kan dekke deg dersom noe uforutsett skulle skje. Her blir det viktig at du gjør en vurdering av hvor mye du synes den ekstra sikkerheten er verdt.

Ulykkesforsikring: Hvis du blir alvorlig skadet

En ulykkesforsikring sikrer deg mot økonomiske vansker dersom du skulle bli utsatt for en ulykke som fører til langsiktige skader eller invaliditet. Dette gir deg og familien din hjelpen dere trenger i en overgangsfase og sørger for at situasjonen ikke blir vanskeligere enn den behøver å være.

Det er vanlig at en ulykkesforsikring omfatter de følgende fire hovedområdene:

Medisinsk invaliditet

Dersom du får en nedsatt funksjonsevne som følge av en ulykke vil ulykkesforsikringen dekke dette. Denne dekningen fungerer som en engangssum, som utbetales i henhold til graden av invaliditet. Det er vanlig at forsikringssummen starter fra 500.000 kroner. Maksimal utbetaling avhenger fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Behandlingsutgifter

Denne delen av ulykkesforsikringen omfatter alle utgifter du har i forbindelse med behandling i Norden som følge av en ulykke du blir utsatt for. Dette kan være ting som egenandel hos lege, kiropraktor, fysioterapeut også videre, samt tannbehandling. Reiseutgifter til behandling, og medisinkostnader, dekkes også av forsikringen.

Dødsfall

Dersom du skulle gå bort som følge av en ulykke vil en ulykkesforsikring gi et mindre erstatningsbeløp til dine etterlatte. Dette er primært tiltenkt begravelsesutgifter, men kan allikevel være en god støtte i en vanskelig periode.

Psykologisk førstehjelp/Legehjelp

Det er vanlig at en ulykkesforsikring dekker en form for legehjelp i forbindelse med ulykke, enten dette er rådgivning via en helsetelefon eller psykisk førstehjelp. Dersom forsikringen dekker helsehjelp på telefon vil du ha tilgang på denne 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

 

Ulykkesforsikring som personforsikring

 

Kritisk sykdom: Støtte ved alvorlig sykdom

En alvorlig sykdom er en stor belastning, både for den som blir syk og menneskene rundt han eller henne. Da kan det være godt å ha ekstra støtte i en god forsikring for kritisk sykdom, som dekker mange av tingene det offentlige ikke kan. Vær oppmerksom på at det er aldersbegrensninger på forsikring mot kritisk sykdom.

Det er helt spesifikke sykdommer som dekkes av denne personforsikringen – og det varierer hvor lang listen er avhengig av hvilket selskap du skaffer deg forsikring hos. Det er imidlertid vanlig at i alle fall de følgende sykdommene er inkludert under forsikringen kritisk sykdom:

  • Kreft
  • Hjerteinfarkt
  • Multippel Sklerose (MS)
  • Parkinsons sykdom
  • Hjernesvulst

Bortsett fra disse fem sykdommene er det stor variasjon både i hvilke og hvor mange sykdommer som dekkes. Du bør gjøre deg kjent med dekningsområdene hos de forskjellige selskapene før du tegner forsikring for kritisk sykdom.

Den vanligste erstatningsformen på denne forsikringstypen er et engangsbeløp som utbetales så snart diagnosen er stilt. Det er da opp til deg og familien din hvordan dere ønsker å bruke pengene. Noen forsikringsselskap har visse tilleggstjenester som del av forsikringen, som tilgang på psykologisk førstehjelp og helsetelefon.

Hos IF forsikring kan du tegne en tilleggsdekning som også gir deg erstatning dersom du skulle bli ufør som følge av kritisk/alvorlig sykdom. Dette vil porsjoneres utover flere utbetalinger, og har et maksimalt erstatningsbeløp på 2 millioner kroner.

Uføreforsikring: Hvis du ikke kan jobbe lenger

Dersom man blir erklært arbeidsufør er det mye som skjer med privatøkonomien. For de aller fleste vil dette være en stor overgang, som medfører flere ubehagelige tilpasninger. NAV dekker ikke mer enn 66% av inntekten du hadde da du ble syk, men med en uføreforsikring vil du få mellomlegget utbetalt av forsikringsselskapet.

Uføreforsikring kommer som en månedlig utbetaling og varer så lenge du er syk. Du har ikke krav på utbetalinger før etter du er blitt erklært ufør, som normalt er 12 måneder etter du ble sykemeldt. Forsikringsselskapet lar deg velge hvor mye du ønsker utbetalt i måneden og beregner forsikringspremien basert på dette.

Det er forskjellige regler hos forsikringsselskapene med hensyn til hvor mange prosent ufør du må erklæres for å ha krav på forsikringssummen. Noen forsikringer har krav om minst 50%, mens andre kun har krav om minst 40%. Husk på at hvor store de månedlige utbetalingene blir vil avhenge av graden av uførhet.

Uføreforsikring kan være spesielt gunstig for de som har en årslønn på mer enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G, cirka 550.000 kroner). NAV dekker nemlig ikke lønn utover dette beløpet, og man vil dermed gå enda mer merkbart ned i inntekt ved uførhet.

Behandlingsforsikring/Helseforsikring: Så du blir raskere frisk igjen

En behandlingsforsikring, eller helseforsikring, gir deg raskere helsehjelp slik at du slipper å være borte fra arbeid lenger enn nødvendig. Visse bedrifter har behandlingsforsikring inkludert i sine ansattpakker, nettopp fordi det viser seg at dette får de ansatte raskere tilbake i jobb.

Den kanskje største fordelen med en behandlingsforsikring er at den kommer med en tidsgaranti på hvor raskt du skal få utredning og behandling når du blir syk. I stedet for å vente i offentlig helsekø får du altså tilgang på lege og spesialist umiddelbart. Dette gjelder i de fleste helseforsikringer også for operasjoner ved privat sykehus.

Som del av en behandlingsforsikring er det vanlig at følgende er dekket, med varierende vilkår og dekningsgrad:

  • Operasjon, sykehusbehandling og rehabilitering
  • Online konsultasjon med lege
  • Behandling hos psykolog
  • Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
  • Reise og opphold i forbindelse med sykehus/lege-besøk

I visse forsikringer er det i tillegg inkludert dekning for reseptbelagte medisiner. Det er vanlig at forsikringsselskapene har tilgang på sin helsetelefon som en del av behandlingsforsikring.

 

Behandlingsforsikring som personforsikring

 

Hvilken personforsikring trenger du?

Det er viktig å huske på at en privat personforsikring fungerer som en ekstradekning til det du allerede har krav på. Dette gjelder både fra det offentlige og fra arbeidsplassen din. I utgangspunktet bør du derfor starte prosessen med å finne ut av hvilke dekninger du allerede har. Deretter kan du finne ut av hva som vil være logisk for deg å tegne en ekstraforsikring for.

Her vil det primært være opp til deg å vurdere hvilke hendelser du ønsker å være sikret mot. Hvilke uforutsette ting kommer til å ha størst innvirkning på privatøkonomien din? Er du i en arbeidssituasjon der du bør komme deg tilbake i arbeid så raskt som mulig? Har du en familie som er helt avhengig av inntekten din?

Alle disse spørsmålene er en viktig del av å velge riktig personforsikring. Du kan selvfølgelig også kontakte noen aktuelle forsikringsselskap, men husk på at den som har best forståelse for din privatøkonomi er deg selv. Og private personforsikringer er i bunn og grunn en ekstra økonomisk dekning dersom man skulle komme utfor vanskelige situasjoner.

Når du har funnet ut av hvilke personforsikringer du ønsker å tegne er det smart å benytte seg av en anbudsside til å skaffe forsikringstilbud. Her vil du få kompetitive priser, og vil videre få et utvalg tilbud fra forskjellige selskap med en enkelt søknad. Tjenestene er uforpliktende og gratis å bruke.

Forsikringspremien du får tilbud om vil være basert på personopplysningene dine. Husk på å vurdere kostnaden av forsikringen opp mot erstatningsbeløp og –dekning. Det vil i de aller fleste tilfeller allikevel være sånn at når uhellet først er ute kan en personforsikring virkelig være til stor hjelp.