Finn best og billigst lastebilforsikring

Lastebilforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Dersom bedriften din disponerer en eller flere lastebiler gjør du lurt i å ta en titt på lastebilforsikring. Lastebiler er store investeringer for en bedrift og akkurat som en firmabil er det viktig å sikre disse verdiene mot uforutsette hendelser.

Det kan imidlertid være vanskelig å vite akkurat hva man skal lete etter. I dagens forsikringsmarked råder det stor konkurranse. Hvis man ikke har klart for seg hva man trenger i forkant av samtale med aktuelle selskap blir man ikke nødvendigvis fornøyd med den ferdige forsikringspakken.

Her tar vi en titt på hva du kan forvente hva gjelder lastebilforsikring og ser også på hvordan du skal skaffe deg den billigste og beste til bedriften din.

Hva er lastebilforsikring?

På lik linje med bilforsikring er lastebilforsikring helt enkelt en forsikring som dekker lastebilen din mot uforutsette hendelser. For et firma er dette svært viktig å få på plass, spesielt dersom man har flere lastebiler som del av bedriftens virksomhet.

Lastebilforsikringen sikrer selve maskineriet på kjøretøyet, samt de personene som befinner seg i og rundt lastebilen. Et visst nivå av forsikringsdekning er også lovpålagt fra statens side og det er derfor svært viktig at dere holder dere innenfor disse retningslinjene.

Dere vil oppleve at det er forskjellig struktur på forsikringene avhengig av hvilket selskap dere velger å forsikre hos. Allikevel har samtlige forsikringsselskap mulighet for mindre eller større dekning av lastebilen. Hvilken lastebilforsikring dere bør velge vil være avhengig av bedriftens virksomhet , verdien på lastebilen, samt hvordan lastebilen brukes i arbeidshverdagen.

Derfor trenger du lastebilforsikring

Bortsett fra den lovpålagte forsikringen til lastebil er det en rekke andre gode grunner å skaffe seg denne dekningen. Den første og mest åpenbare er den økonomiske sikringen en lastebilforsikring vil gi bedriften.

En eller flere lastebiler vil alltid være en stor investering for et selskap. Derfor blir det også viktig å beskytte denne investeringen slik at bedriften slipper å lide uforutsette økonomiske hendelser. En lastebilforsikring sørger for at bedriften ikke behøver å betale dersom kjøretøyet kommer utfor en ulykke eller skade.

I tillegg til denne rent økonomiske fordelen sørger en lastebilforsikring for at dere som lastebileiere tar ansvar for menneskene som bruker lastebilen. Dette vil være både de ansatte og menneskene som befinner seg i trafikken der lastebilen ferdes.

Disse to tingene i kombinasjon gir deg som er lastebilansvarlig en god sinnsro. Du trenger ikke å bekymre deg for at en ulykke vil koste bedriften masse penger i reparasjon på lastebilen. Og du trenger heller ikke å bekymre deg for sjåføren eller andre som bruker kjøretøyet.

Finn riktig dekning til lastebilforsikringen

Som nevnt har alle forsikringsselskapene til felles at du kan velge flere dekningsnivåer på lastebilforsikringen. Hvilken forsikringspakke dere som bedrift bør skaffe dere vil være helt avhengig av behovene deres.

Lastebilforsikring kommer gjerne i fire forskjellige typer. Den første og lovpålagte er ansvarsforsikringen. Denne dekker kun skader på personer og andres eiendeler i forbindelse med bruk av lastebilen. For de alle fleste bedrifter vil det være lurt å skaffe seg en bedre dekning enn bare den man får med ansvarsforsikringen.

De tre neste nivåene av lastebilforsikring kalles som oftest for delkasko, kasko, og super/pluss. Sistnevnte er den beste dekningen man kan skaffe på lastebilforsikring til bedrift. Her er det en bredere dekning generelt sett, og man kan også velge flere tilleggsdekninger på forsikringen.

Hvilken dekning dere bør velge til deres lastebil vil imidlertid være helt individuelt. Dere må ta en vurdering på lastebilens verdi, hvor mye den brukes, hvor mange som kjører den, samt hvor mye dere er villige til å betale i forsikringspremie.

Dersom dere har disse tingene klart for dere før dere begynner å lete etter forsikring vil det være lettere å finne riktig lastebildekning for deres bedrift. Da er sannsynligheten også større for at dere ender opp med en billigere forsikring.

Bruk en anbudsside til å skaffe deg billig lastebilforsikring

Er du på jakt etter den letteste måten å finne billig lastebilforsikring på? Da bør du bruke en anbudsside til letingen. På forsikre.matkasse.com gjør vi det lett for deg å finne riktig lastebilforsikring til din bedrift.

Ved å sende ut søknaden din på anbud til våre samarbeidspartnere får du en oversikt over de beste alternativene deres. Tjenesten er både gratis og uforpliktende å bruke. Det eneste du trenger gjøre er å fylle litt informasjon om bedriften deres og lastebilen så gjør vi resten av jobben.

Med vår hjelp slipper du å bruke timevis på å lete gjennom forsikringstilbud på egenhånd. Så hvis du ønsker å spare både tid og penger på lastebilforsikringen til deres bedrift, send inn deres søknad på anbud i dag.

Dersom ditt firma har følgebiler og andre biler som skal forsikres, bør du også ta en titt på forsikringer til vanlige firmabiler.