Finn best prosjektforsikring til bedriften

Prosjektforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Dersom du driver prosjektbasert virksomhet er prosjektforsikring en skreddersydd forsikringstype for deg. Denne vil hjelpe deg i potensielle økonomiske skadesaker og sørge for at du ikke blir stående med regningen på egen kappe ved uforutsette hendelser.

Å finne den perfekte prosjektforsikringen til dine behov trenger imidlertid ikke å være enkelt. Det finnes et hav av tilbydere på markedet som du må navigere blant. Her tar vi en titt på hva du skal se etter når du skaffer prosjektforsikring, samt hvordan du får mest mulig forsikring for pengene.

Hva er prosjektforsikring?

Prosjektforsikring er en forsikring som sikrer enkeltprosjekter. Den er spesielt gunstig for entreprenører og de som driver prosjektvirksomhet. Som alle andre forsikringer sørger den for at du ikke blir stående i en økonomisk klemme dersom noe skulle gå galt.

Det vil være forskjellig struktur på prosjektforsikringene du kommer over. Kunsten er dermed å finne det selskapet som passer best til din bedrifts behov. Men prosjektforsikringer har alle det til felles at de sikrer ett og ett prosjekt mot uforutsette hendelser. Du kan velge mellom helårsforsikring og enkeltforsikring til individuelle prosjekter.

Dersom du ønsker en oversiktlig og trygg gjennomføring av prosjektene dine er prosjektforsikring sannsynligvis en god ide. Det er en rekke uventede ting som kan skje I løpet av prosjektets gang og de bør du sikre deg mot.

Hvorfor trenger du prosjektforsikring?

Den største grunnen til å skaffe seg en god prosjektforsikring er økonomisk. I det tidsrommet der du står ansvarlig for prosjektet kan du potensielt bli stilt til ansvar for svært dyre ulykker og hendelser.

Når man driver prosjektbasert virksomhet eller er entreprenør har man som oftest ikke egenkapitalen som trengs for å dekke slike erstatningskrav. Med en god prosjektforsikring på plass kan dere jobbe med ro til sinns.

Denne tryggheten som forsikringen skaper er også vel verdt å betale for. Da vet du at du og bedriften din er trygge hvis noe uventet skulle skje. Du sikrer deg også mot uforutsette erstatningskrav som følge av ulykker i løpet av prosjektets gjennomføring.

Hvem tilbyr prosjekt forsikring?

Prosjektforsikring er en forholdsvis ny forsikring på det norske markedet. Allikevel kan du regne med at alle store forsikringsselskap som retter seg mot bedrift tilbyr denne forsikringstypen.

Når det kommer til tjenesteleverandører er det viktig å huske på at det største selskapet ikke nødvendigvis er det beste. Du kan finne svært gode prosjektforsikringer hos spesialisttilbydere rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Men et forsikringsselskap som kun retter seg mot spesifikke sektorer av bedriftsmarkedet trenger heller ikke å være det beste for din bedrift. Dersom pris er viktig for deg er sannsynligheten stor for at et større selskap kan tilby en mer kompetitiv forsikringspremie. Derfor blir det viktig å se nøye igjennom alle alternativene dine.

Som på alle andre forsikringer må du altså gjennomføre en helhetlig vurdering av forsikringstilbudene du mottar. Det kan være lurt å sette opp en prioriteringsliste slik at det blir enkelt for deg å se om et tilbud er mer eller mindre aktuelt.

Dekninger på prosjekt forsikring

Som nevnt vil dekningsnivået og dekningsbredden variere fra selskap til selskap. Allikevel er det visse ting du bør få på plass som del av prosjektforsikringen din:

  • tyveri og skade (erstatning når man blir utsatt for tyveri eller skade i løpet av prosjektets gang)
  • vann eller rørbrudd (erstatning dersom prosjektet skulle bli rammet for vannskade)
  • naturskade
  • brann

Dette er de mest basale dekningsområdene og samtidig de mest essensielle. Dersom prosjektet ditt skulle bli utsatt for en eller flere av disse tingene vil det sannsynligvis bli svært dyrt for bedriften din. Driver dere i bygningsbransjen, vil dette være et fint tillegg til en bygningsforsikring.

For å få mest mulig forsikring for pengene til din bedrift er det viktig at du tenker gjennom behovene dine. Forsikringspakken skal alltid samsvare med risikoen på de forskjellige prosjektene dere gjennomfører.

Det er også mulig å skaffe tilleggsdekninger på prosjektforsikring. Hvilke disse bør være avhenger helt og holdent av hva slags type prosjekter din bedrift påtar seg. Her er det lurt å snakke med aktuelle forsikringstilbydere slik at dere ender opp med en forsikring som vil hjelpe dere hvis det skulle bli nødvendig.

Bruk en anbudsside til å skaffe prosjektforsikring

For å gjøre søknadsprosessen rundt prosjektforsikring så enkel som mulig bør dere bruke en anbudsside. På forsikre.matkasse.com hjelper vi dere med å skaffe riktig prosjektforsikring til bedriften. Det eneste dere trenger å gjøre er å fylle ut litt informasjon om hva dere ønsker.

Deretter sender vi søknaden deres på anbud til våre samarbeidspartnere. Disse utarbeider gode tilbud på prosjektforsikring som dere så mottar i retur. Tjenesten er både uforpliktende og gratis å bruke og samtidig gir den en god oversikt over alternativene deres.

På utkikk etter en god prosjektforsikring? Send inn søknaden deres på anbud i dag.