prosjektforsikring

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Velg forsikringer
Velg minst 1 alternativ

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

Prosjektforsikring – Essensielt for deg som driver håndverkerfirma

Dersom du er håndverker og driver firma er det svært viktig å ha en god prosjektforsikring. Det er mye som kan skje når man tar på seg forskjellige byggejobber rundt om i landet. Og da er det godt å vite at man er godt dekket hvis uhellet skulle være ute.

Men som med alle andre forsikringer på markedet er det stor kniving om kundene. Og da kan det være vanskelig å vite hvilken prosjektforsikring som er best for dine behov.

Hva er prosjektforsikring?

Prosjektforsikring er kort fortalt en forsikring for prosjekter du tar på deg som håndverker. Når du gjør det er det en del ting du bærer risiko for innen bygg, anlegg eller montasje. Med en prosjektforsikring er du sikret om noe uventet skulle skje. En standard forsikring for prosjekter håndverkere gjennomfører inkluderer bygge- og anleggsarbeid og montasjearbeid.

Den har også dekning for rehabilitering, ombygging eller reparasjon, samt arbeid byggherren har utført eller betalt for. Du får erstatning dersom arbeidet du har utført blir rammet av en uforutsett eller plutselig skade. Og prosjektforsikringer sikrer også mot naturskade.

I tillegg til standardforsikringen kan du også legge til dekning for en del andre ting. Dette er for eksempel ekstrautgifter, containere og brakker, tap som følge av avbrudd og eksisterende bygning. Da mye håndverkerarbeid har høy totalkostnad er også egenandelen forholdsvis stor. Denne vil imidlertid variere fra selskap til selskap avhengig av risikovurderingen de gjennomfører.

Fordeler med å ha en god prosjektforsikring

Den største fordelen med å ha en god prosjektforsikring er at du sikrer deg mot å bli stående juridisk ansvarlig dersom noe skulle skje. I og med at du bærer mye av risikoen for arbeidet som utføres kan du i en rekke tilfeller ende opp med en enorm regning.

Derfor er det svært viktig å ha en god prosjektforsikring, slik at du har noe å falle tilbake på ved eventuelle uhell. Videre kan det være godt for kundene dine å vite at firmaet ditt har forsikring for prosjekter. Da fremstår dere som ansvarsfulle, og det vil være lettere å få tillit fra kunder.

I situasjoner hvor du kjenner de du utfører arbeidet for kan det også bli veldig kinkig om noe skulle skje. Med en prosjektforsikring slipper både du og kunden denne usikkerheten. Sist, men ikke minst, har du muligheten til å velge hvor omfattende forsikringen skal være. Du får prosjektforsikring både til enkeltprosjekter og for hele året.

Prosjektforsikring for enkeltprosjekter

Det mest gunstige med prosjektforsikring er at disse forsikringene er svært fleksible. I motsetning til reise- eller innboforsikring trenger du ikke å ha prosjektforsikring hele året. Si for eksempel at du vanligvis gjennomfører forholdsvis små jobber.

På disse vil det sannsynligvis ikke være noe poeng i å ha en egen forsikring, fordi egenandelen uansett vil være høyere enn totalkostnaden. Men dersom firmaet ditt får på seg en stor og dyr jobb vil dere ha muligheten til å skaffe en forsikring til dette ene prosjektet. Det bør dere også gjøre, for å være dekket mot uforutsette utgifter. Selv om egenandelen er høy også på forsikring for enkeltprosjekter vil det uansett være betydelig mindre enn det dere må betale i eventuelle uhellssituasjoner.

Prosjektforsikring for hele året

I tillegg til at forsikringsselskapene tilbyr forsikring for enkeltprosjekter har du også mulighet til å skaffe deg en årsforsikring for prosjekter. Dette er spesielt gunstig om du driver et håndverkerfirma som primært utfører store jobber. Med en helårs prosjektforsikring gjelder forsikringen for alle jobbene dere holder på med og gjennomfører i løpet av året.

Den har de samme dekningsområdene som forsikring for enkeltprosjekter, og kan også utvides på samme måte. Men dersom dere velger en prosjektforsikring som gjelder for hele året bør dere være nøye når dere velger forsikringsselskap. Sørg for å gi grundige og korrekte opplysninger om risikoen deres, slik at dere får riktig pris. Og dersom denne risikoen minker eller øker i løpet av året bør dere også ta kontakt med forsikringsselskapet deres.

Dette vil ha innvirkning på kostnaden for forsikringen.

Tre forsikringsselskaper som tilbyr god prosjektforsikring

Gjensidige
Gjensidige tilbyr prosjektforsikring for enkeltprosjekter og for hele året. Forsikringen deres inkluderer bygg-, montasje-, anlegg- og installasjonsarbeid, samt dekning for utstyr som inngår i jobben. Videre er dere dekket for utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon eller midlertidig lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester av skadede ting med inntil 3 millioner kroner.

Tryg
Også Tryg har prosjektforsikring for håndverkerfirmaer, både for enkeltprosjekter og helårs. Helårsforsikringen til Tryg heter bygg-, montasje- og anleggsforsikring og dekker alle arbeider hvor du har forsikringsplikt og bærer risikoen.

IF
Hos IF får du også prosjektforsikring for hele året eller enkeltprosjekter. Dette er en svært fleksibel prosjektforsikring, hvor du selv kan velge dekning og egenandel. Forsikringen til IF gjelder inntil arbeidene er overtatt i følge kontrakten med byggherre/oppdragsgiveren til firmaet ditt.

Skaff deg en prosjektforsikring om her eller om du ønsker å samenligne priser fra flere selskap kan du sende inn anbud på bedriftsforsikringene.