Finn best personforsikring til bedriften

Personforsikring Bedrift

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Hva ønsker du?
Velg minst 1 alternativ
Andre opplysninger?

Samle dine forsikringer -
få rabatt!

Tjenesten er gratis helt uforpliktende!
Leveres av forsikre.matkasse.com

Vis flere forsikringer

De ansatte er de viktigste personene en bedrift. Bortsett fra den lovpålagte yrkesskadeforsikringen finnes det en rekke typer personforsikring du bør vurdere til dine ansatte. Dette vil øke graden av trivsel på kontoret og sørge for at dere anses som en mer attraktiv arbeidsgiver.

Å finne ut av akkurat hvilken personforsikring man bør velge til de ansatte kan imidlertid være krevende. Det finnes et hav av tilbydere til bedriftsforsikringsmarkedet. Hvordan vet man at man har valgt den beste?

Hva er personforsikring til bedrift?

Personforsikring til bedrift er en forsikringstype som sikrer de ansatte mot uforutsette hendelser. Den vanligste er den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Allikevel finnes det et stort utvalg av andre forsikringstyper til personer i bedrifter.

Hovedformålet med dette er at bedriften og den ansatte skal unngå økonomiske tap ved uforutsette hendelser. Da er sannsynligheten større for at man får hjelpen man trenger og kommer raskere tilbake arbeid.

Det tilbys varierende forsikringspakker og dekningsgrader på personforsikring til bedrift. Derfor blir det viktig at dere tar en grundig gjennomgang av forsikringsbehovene deres og velger forsikringsselskap deretter.

Husk imidlertid på at en personforsikring til bedrift alltid skal bidra til å sikre de ansatte og bedriften. Ved å dekke økonomiske tap som ved sykefravær eller reise bidrar en personforsikring til trygghet for firmaet.

Hvorfor trenger man personforsikring til bedrift?

Den økonomiske sikkerheten er også hovedformålet. Det kan bli svært kostbart dersom en ansatt blir syk og dermed ikke kan utføre sine faste arbeidsoppgaver.

Men har man en personforsikring på plass vil forsikringsselskapet dekke eventuelle utgifter. Når man får hjelp raskere, spesielt i forbindelse med sykdom og helse, blir sannsynligheten også større for at den ansatte blir frisk fortere.

For de aller fleste ansatte vil det telle som noe positivt at bedriften har tegnet en god personalforsikring. Da kan dere regne med sterkere lojalitet til og høyere trivsel på arbeidsplassen.

Disse to faktorene i kombinasjon bidrar til å gjøre personalforsikringer til et gunstig valg for mange bedrifter. Når man slipper økonomiske bekymringer og de ansatte kommer tilbake i jobb raskere ved sykdom eller ulykke vil virksomheten også gå glattere.

Dette dekker en personalforsikring til bedrift

Man kan velge en rekke forskjellige personalforsikringer til bedrift. Hvilke som er mest aktuelle for akkurat deres virksomhet vil avhenge av antall ansatte, typen arbeid som utføres og risikoen for sykdom eller arbeidsavbrudd.

Her er en gjennomgang av de vanligste personforsikringene til bedrift og hva de dekker:

Helseforsikring: Med en helseforsikring på plass kommer de ansatte raskere tilbake på jobb. Denne forsikringen dekker ting som behandling hos fysioterapeut, psykolog og andre spesialister.

Yrkesskadeforsikring: Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt personforsikring for alle arbeidsgivere i Norge. Denne må du tegne for din ansatte og vil dekke økonomiske erstatningskrav i forbindelse med ulykke eller dødsfall som resultat av arbeidet.

Pensjonsforsikring: Denne personforsikringen fungerer i kombinasjon med det obligatoriske pensjonsinnskuddet fra arbeidsgiver. Her skal de ansatte få en gunstig avkastning og være sikret fram mot pensjonstiden.

Sykelønnsforsikring: Med sykelønnsforsikring dekker forsikringsselskapet differansen mellom ytelser fra NAV og den ansattes lønn. Dersom en ansatt skulle bli syk over lengre tid kan dette være gunstig for bedriften.

Sykeavbruddsforsikring: I denne forsikringstypen dekkes faste utgifter som fortsetter å løpe selv om inntektene reduseres i forbindelse med sykdom. Dette kan være ting som leieutgifter og lignende.

Reiseforsikring: Reiseforsikring gjennom bedriften er spesielt gunstig for ansatte som reiser mye i forbindelse med jobb.

Fritidsulykke og sykdom: Denne personforsikringen sikrer de ansatte også utenfor arbeidstiden. Her vil utgifter i forbindelse med sykdom og ulykker dekkes gjennom bedriftens personforsikring.

Slik skaffer du best personforsikring til din bedrift

For å skaffe den beste personforsikringen til din bedrift er det viktig tenke gjennom behovene i firmaet. Antall ansatte, budsjett for personforsikring, og potensiell erstatningsbeløp bør alle spille en avgjørende rolle.

Så lenge dere gjør en god kartlegging i begynnelsen av søknadsprosessen bør det være forholdsvis enkelt å finne en gunstig personforsikring. Da vet dere allerede hva dere er ute etter og kan stille forsikringsselskapene helt konkrete spørsmål i forbindelse med søknaden.

Omfattende personforsikringer i bedrift vil som oftest anses som et viktig gode for de ansatte. Derfor kan det også være en god ide å snakke med de som jobber for deg om hva som er viktigst for dem med tanke på personforsikring.

Det er også helt sikkert at den beste personforsikringen finner du ved å saumfare markedet. Med så mange tilbydere på banen er sannsynligheten stor for å finne et perfekt forsikringstilbud til akkurat din bedrift.

Den eneste ulempen med en slik fremgangsmåte er at det vil være tidkrevende å skaffe en gunstig og billig personforsikring. Allikevel er dette definitivt den beste måten å finne riktig personforsikring på.

Bruk en anbudsside til å søke om personforsikring til bedrift

Dette er også grunnen til at dere bør bruke en anbudstjeneste til å søke om personforsikring til deres bedrift. På forsikre.matkasse.com videresender vi søknaden deres om personforsikring til våre samarbeidspartnere.

Disse vet at de konkurrerer om dere som kunde og utarbeider dermed kompetitive forsikringstilbud. I stedet for å bruke flere timer på å gå gjennom individuelle tilbydere får dere oversikt over alle på en og samme gang.

Resultatet er dermed at dere sparer både tid og penger på personforsikring til deres bedrift. Når dere får et helhetlig bilde av alternativene deres i utgangspunktet vil det bli lettere å ta et godt valg.

Anbudstjenesten er gratis og uforpliktende å bruke. Altså er dette en gyllen sjanse til å skaffe gode forsikringstilbud uten at det koster en krone.

Er du på jakt etter en gunstig personforsikring til din bedrift? Send inn søknaden på anbud i dag.

Les også: Personforsikring for privatpersoner